Leveranser av IT til helsevesenet -  søker nyutdannede

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


 

Vil du være med på å sikre at sykehusene i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger som understøtter pasientbehandlingen? Vil du hjelpe pasienter slik at de kan få den beste behandlingen mulig? Da er denne stillingen for deg!

Virksomhetsområde IKT-Tjenester i Sykehuspartner består av fire avdelinger, hvor Spesialtjenester er en avdeling med ansvar for IKT-tjenester opp mot medisinsktekniske løsninger og utstyr. Bruken av IKT løsninger tilknyttet medisinskteknisk utstyr (MTU) i sykehusene øker og vil være et vekstområde i regionen i årene som kommer.

Seksjonen MTT har ansvar for å etablere nye samt utføre endringer på eksisterende IKT løsninger integrert med medisinskteknisk utstyr på sykehusene etter oppdrag og bestilling fra det enkelte Helseforetak og sykehus. Seksjonen deltar også i å videreutvikle nødvendige prosesser og samarbeid med Medisinskteknologiske miljøer ved sykehusene.

Seksjon for Medisinsk tekniske tjenester søker nyutdannede innen området IKT med bachelor- og mastergrad for å bli en det av et tekniske miljø som er under vekst. Du vil inngå i et team tett integrert med tekniske spesialister fra sykehusene. Ifm opplæring vil du delta i et hospiteringsopplegg over 3-6 måneder på et sykehus. 
Personlige egenskaper/ferdigheter vil bli særdeles vektlagt.

Vi søker inntil 4 stillinger og vil vurdere respons, kandidater og mulighetsrom mht antall ansettelser.

Søknader behandles fortløpende.

Vi tilbyr

En utfordrende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse.  Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver og fleksible arbeidstidsordninger.  
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår. Du vil jobbe sammen med veldig hyggelige kollegaer som både er hjelpsomme og kunnskapsrike og er klare til å bli kjent og jobbe sammen med deg. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor- og eller mastergrad innen IKT

Erfaring innen noen av de følgende områder er en styrke men ikke et krav:

 • Erfaring med IKT leveranser
 • Kjennskap til IKT-arkitektur generelt
 • God teknisk forståelse innen PC, server, nettverk, brannmur, databaser, sikkerhet/herding 
 • Dokumentasjon av løsninger er sentralt og det er ønskelig med kjennskap til Visio eller lignende
 • Det er ønskelig med kjennskap til ITIL prosesser
 • Erfaring med forbedring av arbeidsprosesser
 • Kjennskap til og erfaring med LEAN

Personlige egenskaper

Det forventes at du beskriver hvordan dine ferdigheter møter våre forventninger. Følgende ferdigheter er viktige for stillingen: 

 • Refleksjon over egne prestasjoner og ferdigheter
 • Jobbe systematisk og strukturert
 • Være løsningsorientert
 • Være kundeorientert
 • Bevist forhold til kommunikasjon
 • Nysgjerrig
 • Kunnskapssøkende 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i et lag
 • Jobbe med hjemmekontor og digitale kommunikasjonsplattformer 
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlag

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Medisinsk tekniske tjenester, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Jim Thorsen
jim.thorsen@sykehuspartner.no
Tlf: 96049236

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler