Liker du utfordringer, krevende arbeidsoppgaver og ønsker å være med på en spennende reise for utvikling av helsesektoren? Da er kanskje du den prosjektlederen vi søker etter!

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Sykehuspartner HF er leverandør av prosjekter, IKT, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst - og har det største IKT-helsefaglige prosjektledermiljøet i Norge. Med økt oppdragsmengde søker avdeling for Prosjektledelse flere prosjektledere innenfor IKT området.

Vi har svært varierte prosjekter med hensyn til lengde, kompleksitet og omfang. Alt fra mindre lokale endringer til omfattende regionale og nasjonale prosjekter og programmer. Vi søker derfor etter prosjektledere med ulik bakgrunn og erfaring.

Eksempler på noen større samfunnsnyttige IKT-prosjekter vi har foran oss:

 • Vi skal levere IKT til 5 nye sykehus/bygg i regionen (bl.a. Drammen, Oslo, Tønsberg og Kristiansand)
 • Vi skal levere en helt ny IKT-infrastruktur for hele HSØ
 • Vi skal levere moderniserte kliniske løsninger som et ledd i å digitalisere arbeidshverdagen til klinisk personell på sykehusene
 • Vi skal drive konseptutredninger for idéer som skal sikre tryggere og mer effektive IKT-løsninger i fremtidens helse Norge

Vi søker deg som har prosjektledererfaring, sterk gjennomføringsevne og raskt sikrer et virksomhetsperspektiv. Erfaring og kunnskap fra oppdrag i helsesektoren og e-helseområdet er interessant for oss, men ikke påkrevd. Sykehuspartner skal styrke sin gjennomføringsevne og effektivitet blant annet ved å øke bruken av smidig tilnærming og kontinuerlig utvikling. Det er derfor en fordel om du har erfaring med dette.  

Vi ønsker ulike prosjektfaglige profiler ut i fra bredden på oppdragene våre. Dette gjelder spesielt erfaring fra byggprosjekter (IKT) eller innenfor endringsledelse og gevinstrealisering.

For alle prosjektlederprofilene forventer vi at du er interessert i anvendelse av teknologi for å skape verdi for helseforetakene og pasientene, du er løsningsorientert, strukturert og har et sterkt leveransefokus.  

Vi tilbyr et spennende og kompetent prosjektledermiljø med vel 80 engasjerte og dyktige medarbeidere hos Nordens største leverandør av fellestjenester innen Helse-IKT.  

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for IKT-utvikling i Helse Sør-Øst
 • Et stort faglig prosjektledermiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sertifisering Prince2 innenfor prosjektledelsesfaget
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller høyere utdanning innenfor relevant retning, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring som prosjektleder fra prosjekter med mange interessenter/med omfattende interessenthåndtering
 • Evne til å se helhetlige sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess
 • Sertifiseringer i prosjektledelsesmetodikk er ikke noe krav, men du vil måtte sertifisere deg i PRINCE2 og gjennomføre kurs for å sikre en kontinuerlig faglig utvikling
 • Erfaring med bruk av Smidig metodikk
 • Erfaring fra endringsledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er påkrevd

Personlige egenskaper

 • Du kjenner deg igjen og kan identifisere deg med våre verdier "Fremoverlent - Ansvarlig - Medspiller"
 • Du engasjerer - og lar deg engasjere
 • Du er løsningsorientert med en sterk gjennomføringsevne
 • Du liker å bygge gode relasjoner, hver dag
 • Du har godt humør og gode kommunikasjonsevner
 • Du liker å dele av din erfaring
 • Du er tydelig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Prosjektledelse, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Berit Synnøve Slagnes
Tlf: 97545514

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler