Lønns- og personalmedarbeider

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Stillingen som lønns- og personalmedarbeider er plassert i HR seksjonen i Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen. HR seksjonen har 7 medarbeidere som leverer HR faglige tjenester til alle direktoratets avdelinger og regionkontorer. En stor del av stillingens arbeidsoppgaver utføres i team sammen med en annen medarbeider. Stillingen inngår som en del av seksjonens totale fagmiljø.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.416600-611700) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 517700-792700)
Fleksibel arbeidstid
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelor nivå.
Erfaring fra lønns- og personalsaksbehandling.
Erfaring fra refusjonsbehandling av sykepenger i hele aktivitetskjeden.
Gode IKT kunnskaper
Erfaring fra opplæring og veiledning er en fordel.
Høy kompetanse og erfaring i SAP er ønskelig.
God innsikt og oppdatert på det statlige lov og avtaleverk er en fordel.

Personlige egenskaper

Høy serviceinnstilling og godt humør
Gode samarbeidsevner
Selvstendig og evne til å initiativ
Strukturert og pålitelig
Stor arbeidskapasitet
Interesse for digitalisering

Søknadsfrist: 21.02.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Steinar Bakken
Tlf: (+47) 91 34 49 60

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler