Lønnsansvarlig

Seksjon for styring og økonomi har en ledig stilling som lønnsansvarlig. Seksjonen er delt inn i et økonomiteam med ansvar for regnskap og lønn, og et virksomhetsteam med ansvar for virksomhetsstyring. Seksjonen har tolv medarbeidere. Du vil inngå som en del av økonomiteamet og vil rapportere til seksjonsleder.

Vi søker etter deg som har lang erfaring med SAP HR og lønnsarbeid fra A-Å i staten. Direktoratet er basiskunde hos DFØ i dag, og du vil derfor ha et helhetlig ansvar for lønnsområdet. I denne stillingen vil du samarbeide tett med Seksjon HR.

Arbeidsoppgaver

Som lønnsansvarlig har du hovedansvaret for lønnsområdet i direktoratet med følgende hovedoppgaver:

 • Saksbehandling og registrering av fast og variabel lønn.
 • Generere og følge opp krav knyttet til NAV-refusjoner.
 • Veiledning om regler innenfor det statlige lønnsområdet.
 • Rapportering, avstemminger og kontroll innenfor lønnsområdet.
 • Superbruker i SAP HR og DFØ-portalen.
 • Kontaktperson mot DFØ.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • bachelorgrad innen økonomi/administrasjon, men lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • erfaring fra arbeid med SAP HR.
 • erfaring med og oppdatert kunnskap om lov- og avtaleverket innen lønnsområdet i staten.
 • kjennskap til statlig økonomiforvaltning og regnskapsforståelse.
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er nøyaktig, effektiv og strukturert.
 • har gode samarbeidsevner og som er serviceinnstilt.
 • er selvstendig og initiativrik.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Det er viktig at du identifiserer deg med verdiene våre pålitelig, åpen og engasjert, og vil bidra til at direktoratet strekker seg etter disse verdiene.

Vi tilbyr

 • Helhetlig ansvar for lønnsområdet i direktoratet
 • God kantineordning med økologisk profil
 • Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir mulighet for boliglån
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 460 000,- til kr. 580 000,- eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 520 000,- til kr. 620 000,-. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Kontaktperson for stillingen
Seksjonssjef Kathrine Karstensen, telefon 78 60 60 13 eller 901 26 658

Generelle opplysninger
Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknadsfrist: 26.10.2017

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 20.

Søknadsfrist: 26.10.2017

Arbeidsgiver:
Landbruksdirektoratet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler