Løsningsarkitekt / løsningsdesigner

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Avdeling Design har ansvar for overordnet bruk av teknologi og utarbeidelse av løsningsarkitektur i henhold til TOGAF og tjeneste- og komponentdesign i henhold til ITIL service design. I Helse Sør-Øst er det et stort mangfold av systemer fra store kliniske applikasjoner brukt av alle sykehus til mindre spesialistsystemer for den enkelte avdeling, og det baseres på et bredt spekter av teknologier i rask utvikling.

Avdelingen består av to seksjoner med til sammen ca 40 medarbeidere med både generalister og spesialister. I seksjon Tjenestedesign utvikles helhetlige løsningsarkitekturer/-design for IKT-tjenester til sykehusene.  Seksjonen skal nå styrkes med flere ansatte, og vi søker de som vil utgjøre en forskjell for "livsviktig IKT".

Arbeidsted kan være Oslo, Porsgrunn eller Grimstad. Oppgi i din søknad hvilket arbeidsted du foretrekker.

Vi tilbyr

 • Faglige meget spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • IKT-rettet utdanning på universitet/høyskole, evt tilsvarende realkompetanse
 • God forståelse av tekniske løsninger og evne til sette sammen teknologikomponenter i hht våre referansearkitekturer og retningslinjer
 • Forstå og kunne bruk TOGAF-og ITIL-rammeverket
 • Erfaring fra IKT-funksjon i større virksomhet kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • Systematisk og analytisk '
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og resultatorientert, også like å jobbe i team
 • Å kunne ta fagansvar for et løsningsområde er en fordel
 • Motiveres av å jobbe med IKT i helsesektoren

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.11.2019

Arbeidsgiver:
Tjenestedesign, Sykehuspartner HF
Oslo, Grimstad eller Porsgrunn
0275

Kontaktperson:
Patrik Myrvold
Tlf: +47 90194085

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler