Løsningsarkitekt / Løsningsdesigner

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Sykehusene i Helse Sør-Øst står midt i en rask teknologisk utvikling. Vi har et stort mangfold av systemer fra store kliniske applikasjoner brukt av alle sykehus til mindre spesialistsystemer for den enkelte avdeling, og det baseres på et bredt spekter av teknologier.

Sykehuspartner HF er fellestjenesteleverandør på IKT-området, og vi deltar tungt inn i de store moderniserings og –digitaliseringsprosjektene i helsesektoren. I tillegg deltar vi inn i alle de store sykehusbyggeprosjektene som nå foregår framover mot 2035.

Avdeling Design og ROS omfatter fagområder for løsningsarkitektur/ -design, komponentdesign samt risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS). Avdelingen skal nå styrkes med flere ansatte. Vi søker de som er motivert for å utgjøre en forskjell for "livsviktig IKT".

I seksjon Løsningsdesign utvikles helhetlige løsningsarkitekturer/-design for IKT-tjenester til sykehusene, og medarbeiderne er tett på all ny utvikling innenfor sine områder.

I seksjon Teknisk design utvikles komponentdesign for plattformlaget og infrastrukturen, med fagfelt som Skyteknologi/Cloud, Datasenter, Sikkerhet, Arbeidsflate, Nettverk og Telekommunikasjon.

Arbeidssted kan være Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Hamar eller Fredrikstad. Oppgi i din søknad hvilket arbeidsted du foretrekker, og hvilken seksjon du gjerne vil tilhøre.

Vi tilbyr

 • Faglige meget spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett

Kvalifikasjoner

Du må/bør ha:

 • relevant IKT-rettet utdanning på minimum bachelornivå fra høgskole eller universitet, eller tilsvarende arbeidserfaring
 • erfaring med moderne teknologier og arkitekturer, og god evne til sette sammen teknologikomponenter i henhold til våre referansearkitekturer og retningslinjer
 • trives med teamarbeid og være en pådriver for endring i organisasjonen
 • god formidlingsevne og kommunisere godt med både brukere, leverandører, kunder og teknologer
 • evne til å kommunisere godt på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • erfaring med TOGAF-, ITIL- og IT4IT-rammeverkene
 • gjerne erfaring med fagområder som Cloud/skyteknologi, IT sikkerhet, IKT infrastruktur

Personlige egenskaper

 • Systematisk og analytisk
 • Selvstendig og resultatorientert -, men må like å jobbe i team
 • Å kunne ta fagansvar for et løsningsområde er en fordel
 • Sosial- du er med å bygge og dele en forbedringskultur der vi praktiserer åpenhet, tillit og sammen leverer som ett team.
 • Du har humor og evne til å bidra positivt
 • Motiveres av å jobbe med IKT i helsesektoren
 • Kreativ- du utfordrer og ser nye løsninger på gamle og nye utfordringer.
 • Ryddig- du prioriterer, har prosessdisiplin og fullfører det du har startet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2021

Arbeidsgiver:
Teknisk Design og Løsningsdesign, Sykehuspartner HF
0275

Kontaktperson:
Patrik Myrvold
Tlf: 90194085

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler