Løsningsarkitekt med interesse for internasjonal samhandling

Vil du være med på å forme fremtidens vareflyt og hvordan den skal samspille med internasjonale løsninger?

Tolletaten er en del av et globalt økosystem for vareførsel og har et komplekst interessentbilde med både norske og utenlandske virksomheter, EU, andre offentlige etater og privatpersoner. Vi har høye ambisjoner for å videreutvikle samhandlingen ved å digitalisere regelverk, automatisere prosesser og bruke data og innsikt slik at vi kan målrette innsatsen bedre. Samtidig skal vi etablere nye digitale tjenester rettet mot de ulike aktørene etaten jobber opp mot. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel, og gjøre det «lett å gjøre rett» for alle som benytter tjenestene våre.

Vi søker etter løsningsarkitekt med god teknisk forståelse og interesse for internasjonal handel og hva som rører seg internasjonalt. EU har ambisiøse planer om å digitalisere både import og eksportprosesser og skal over en 10-årsperiode investere over 1 milliard EURO i ulike type løsninger. Samtidig er kommersielle aktører i ferd med å utvikle nye produkter som kan støtte tollområdet. 

Du får være med å definere en fremtidsrettet løsningsarkitektur som forholder seg til internasjonale og nasjonale løsninger i et effektivt samspill til beste for konkurransekraften til norsk næringsliv. Kan du bidra til at vi serverer den beste miksen av internasjonale løsninger, egenutvikling og hyllevare når vi nå skal planlegge neste versjon for vareflytløsninger i Tolletaten?

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • sette deg inn i internasjonale løsninger for tollbehandling
 • jobbe med proofs of concept, tekniske målbilder og løsningsdesign

Vi ser etter deg som:

 • har evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver
 • har gode samarbeidsevner og kan føre konstruktiv dialog med teknologer, beslutningstakere og brukere
 • vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater
 • er interessert i både mennesker og teknologi, og kan ha ledende roller og få med deg andre
 • er fremoverlent og selvgående

Kvalifikasjoner:

 • fullført relevant mastergrad. Utdanning på bachelornivå og spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • minimum tre års erfaring med systemutvikling i komplekse virksomheter og systemporteføljer 
 • erfaring med å sette seg inn i ny teknologi og gjøre vurderinger av hvordan denne kan anvendes for å oppnå verdi for brukerne
 • erfaring med estimering og å vurdere konsekvenser av teknologivalg
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne, på norsk og engelsk
 • ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid og/ eller kontinuerlig produktutvikling 
 • ønskelig med erfaring som løsningsarkitekt eller ledende utvikler

Vi tilbyr:

 • lønn som seniorrådgiver, kr 790 100 – 965 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å forme Tolletatens teknologiutvikling
 • godt kollegialt og sosialt miljø
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid, mulighet for hjemmekontor inntil to dager per uke og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Hvordan er det å jobbe i Tolletaten? 

Vi ønsker at du skal føle deg sikker på valget av Tolletaten som din nye arbeidsplass. Dersom du er aktuell for stillingen tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det vil si at du får ringe fremtidige kollegaer for å høre mer om hvordan det er å jobbe hos oss og stille de spørsmålene du måtte ha.   

Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten. 

Nærmere opplysninger om de aktuelle arbeidsområdene kan du få ved henvendelse til avdelingsdirektør Annette Ommundsen tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no) 

Inkludering og mangfold

Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søknadsfrist: 28.11.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Annette Ommundsen, avdelingsdirektør
aomm@toll.no
Tlf: 970 36 245

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler