Løsningsarkitekter

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. 

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi trenger tekniske løsningsarkitekter, gjerne med prosjektledererfaring, til etatens infrastrukturtjenester.

Som løsningsarkitekt vil du inngå i et faglig kompetent team som skal sikre at etaten fortsatt er i front når det gjelder nyskapende, innovative og brukervennlige løsninger som ivaretar etatens høye krav til kvalitet og IT-sikkerhet. 

I IT-infrastruktur har vi ansvar for å utarbeide både den langsiktige utviklingen og gjennomføring av utredninger og pågående prosjekter. Vi har ansvar for tjenesteutvikling, arkitektur/teknologiplattformer, kostnadsoptimalisering og utvikling av etatens IT-infrastruktur. IT-infrastrukturen dekker alt IT-utstyr fra klientutstyret via LAN/WAN til serverplattformene og datalagring. I tillegg deltar vi i utvikling, kravstilling og anskaffelse av enkelte av etatens fagapplikasjoner. Fagmiljøet har også ansvar for utvikling av etatens løsninger basert på standard programvare, sikkerhets- og tilgangsløsninger, driftsløsninger samt IaaS.

Arbeidssted: Grimstad, Mo i Rana eller Oslo

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger            

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) / senioringeniør (kode 1181) fra kr 650 000 – kr 850 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ref.nr: 2019/9438

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelornivå innen IT, ønskelig med masternivå
 • erfaring fra spesifikasjon, design, anskaffelse, implementering eller drift av infrastrukturløsninger
 • kommunisere med teknisk personell og beslutningstakere, samt fremstille idéer og løsningsforslag visuelt
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

  I tillegg må du ha én eller flere av følgende kvalifikasjoner:
 • erfaring fra arbeid med applikasjons- og sluttbrukerovervåkning
 • erfaring som prosjektleder innen IT-infrastruktur
 • god kjennskap til IT-tjenester innen kommunikasjon og samhandling, virtualiserte arbeidsflater og sluttbrukertjenester for øvrig   
 • erfaring med kunde- og/eller leverandøroppfølging
 • kjennskap til VDI
 • kjennskap til ulike ITSM verktøy
 • kjennskap til leverandørmarkedet til skytjenester

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • løsningsorientert med evne til å finne gjennomførbare og sikre løsninger  
 •  analytisk med evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • har en strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene
 • kan jobbe med flere oppgaver parallelt    

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.05.2019

Arbeidssted: Oslo, Grimstad, Mo i Rana

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo, Grimstad, Mo i Rana

Kontaktperson:
Ole Dag Svebak
OleDag.Svebak@skatteetaten.no
Tlf: 901 20 235

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler