Logistikkutvikler

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Har du lyst til å være med på å forbedre og videreutvikle forsyningsløsningen til helseforetakene i Helse Sør-Øst?

Sykehuspartner HF har ansvar for Helse Sør-Øst sentrale forsyningssenter som leverer forbruksmateriell til alle helseforetak i regionen. Senteret er lokalisert på Skedsmo og omsetter varer for ca. 800 millioner per år og har høye krav til kvalitet og leveringspresisjon. Selve driften av forsyningssenteret er outsourcet til en logistikkpartner, mens ansvaret for kontraktsoppfølging (mot logistikkpartner), samt løpende forbedring av forsyningssenteret, ligger hos Sykehuspartner HF.
Vi søker nå etter en logistikkutvikler med kunnskap, erfaring og lyst til å være med på å forbedre og videreutvikle forsyningsløsningen til helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Den vi søker etter skal ha ansvar for å lede og/eller delta i prosjekter og forbedringstiltak i samhandling med logistikkpartner, Sykehuspartner, vareleverandører, Sykehusinnkjøp og helseforetak (HF).

Nøkkelen for å lykkes ligger i å forstå helseforetakenes behov og derigjennom utvikle og forvalte en forsyningsløsning som møter dagens og fremtidens krav i HSØ.
Stillingen medfører varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke og utvikle egen rolle.
Stillingen er plassert i i Sykehuspartner HF, avdeling regional økonomi og logistikk tjeneste (RØLT) Riktig kandidat vil bli en del av et team på seks personer.

Vi tilbyr

 • Interessante og krevende oppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Mulighet til å påvirke og utvikle egen rolle 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offisielle søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli informert, jf offentlighetslovens §25.Noe reisevirksomhet må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen logistikk/økonomi, relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Bred erfaring med prosjektledelse og prosjektmetodikk
 • Erfaring fra logistikk/vareforsyning
 • God erfaring med bruk av excel

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Pådriver og løsningsorientert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner 
 • Evne til å raskt sette seg inn i nye systemer, prosesser og rutiner
 • Erfaring med kontinuerlig forbedringsarbeid

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.11.2020

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Varekatalog og logistikk, Sykehuspartner HF
Grønland 34
3045 Drammen

Kontaktperson:
Urda Charlotte Neverlien
Tlf: 92469282

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler