Lokal IT-ansvarlig og driftsmedarbeider i Bergen

Er du løsningsorientert og god på IT?

Tolletaten er inne i en omfattende omorganisering og fornyelse, og digitalisering og IT er strategiske virkemidler i endringen. Vår samfunnskritiske rolle for landets forsyningssikkerhet, for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og for å bidra til næringslivets konkurranseevne blir stadig mer synlig.

For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget må Tolletaten ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

Etaten er i sluttfasen av en større omorganisering, og dette berører også IT-området. I etatens nye IT-divisjon skal det etableres en ny seksjon for IT-service. IT-serviceseksjonen vil bla. ha ansvaret for lokal/regional IT-støtte og support til stedlige brukere. Vi søker nå etter en medarbeider med fast stasjonering i Bergen som skal dekke Vestlandsområdet.  Det må påregnes noe regional reisevirksomhet.

Til IT-serviceseksjonen ligger følgende arbeidsområder:

 • IT-support 1. og 2. linje
 • oppfølging av leverandøravtaler, samarbeidspartnere og interne avtaler for å sikre avtalt tjenestekvalitet
 • bestilling og forvaltning av brukernært IT-utstyr for alle etatens medarbeidere i hele landet (som PC-er, mobile enheter, tilleggsutstyr)
 • teknisk drift av basisteknologi for telefoni og audiovisuelt utstyr i møterom
 • oppfølging av sikkerhetslogger
 • analysere hendelser for å etablere permanente løsninger / evaluering av henvendelser og initiering av forbedringsarbeid
 • lokal IT-støtte til alle etatens enheter ulike steder i Norge

Det er nødvendig at du har:

 • fagbrev IT eller annen relevant teknisk utdannelse. Videregående utdanning og erfaring fra arbeidsområdet erstatte kravet om høyere utdanning.
 • erfaring fra flest mulig av områdene IT-drift, administrasjon og teknisk forvaltning av PC-er og annet brukernært IT-utstyr, IT infrastruktur for øvrig, IT brukerstøtte og øvrige IT-service
 • erfaring med bruk og oppkobling AV-utstyr
 • erfaring med bruk av MS365
 • erfaring fra brukeradministrasjon, opplæring og bistand
 • erfaring med kontrakter, innkjøp og leverandørsamarbeid vil være en klar fordel 

Vi ser etter deg som:

 • er serviceinnstilt og flink til å skape relasjoner
 • er positiv, svært løsningsorientert og meget høy grad av selvstendighet
 • jobber strukturert og er kvalitets- og resultatorientert
 • er lærevillig og flink til å dele kunnskap
 • har gode kommunikasjonsevner i norsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • en utfordrende og faglig spennende rolle i en etat med stor satsing på digitalisering
 • stillingen lønnes som konsulent/førstekonsulent kr 504 700- 583 900 avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nye lokaler i Bergen  

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Knut Lund på 901 40 175 eller Morten Karterud på telefon 959 19 693

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 21.09.2020

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Knut Lund, seniorrådgiver
knlu@toll.no
Tlf: 901 40 175

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler