Mangfold i arbeidslivet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Regjeringen ønsker gjennom Integreringsstrategien å styrke bevisstheten hos arbeidsgivere om etnisk mangfold som ressurs. IMDi er gitt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede og utvikle nye tiltak og tjenester rettet mot arbeidsgivere.

IMDi utlyser i den forbindelse et engasjement i Avdeling Kvalifisering og arbeidsliv i 12 måneder. Vi søker etter deg som har kunnskap og engasjement for mangfoldsarbeid i virksomheter.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ for rådgiver stillingskode 1434 kr. 430.500 - 535.200 eller seniorrådgiver 1364 kr. 535.200 - 643.000. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte.

Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Et godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn og høy kompetanse

Kvalifikasjoner

Dette må du ha:

 • Relevant utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelig studieretning
 • Relevant arbeidserfaring innen offentlig forvaltning. Særlig relevant erfaring med oppdrag knyttet til statlig sektor kan kompensere for dette kravet
 • Erfaring med analyse-, utrednings- og utviklingsarbeid og kunne vise til konkrete resultater
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet og samarbeidet mellom arbeidslivets parter
 • Erfaring fra digital informasjonsformidling og veilednings- og rådgivningstjenester
 • Svært gode muntlige og skriftlige formidlingsevner

Det er en fordel om du har:

 • God kunnskap om og gjerne erfaring fra ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
 • Relevant og helst lengre arbeidserfaring med veiledning og informasjonsformidling mot arbeidsgivere og arbeidsmarkedet
 • Erfaring med utrednings- og utviklingsarbeid knyttet til tjenester og tiltak, og med utvikling av digitale tjenester.
 • Erfaring med rekruttering og mangfoldsarbeid i virksomheter
 • Erfaring fra samarbeidsprosjekter med eksterne aktører, som for eksempel trepartssamarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Jobber selvstendig, strukturert og målrettet i gjennomføring av oppgaver
 • Tar selv initiativ til kreative løsninger på utfordringer
 • Fleksibel ved endringer i oppgaver som følge av endrede behov, og takler uforutsette og hektiske bestillinger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling kvalifisering og arbeidsliv, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Benedicte Hollen
Tlf: 95195889

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler