Medarbeider søkes til leveransestyringsenhet med stor IT- portefølje

Avdeling Portefølje og partnerdialog er ansvarlig for den overordnede dialogen mellom Skattedirektoratet og Skatteetatens IT divisjon (SITS). Avdelingen er også ansvarlig for koordinering og styring av porteføljen av utviklingsoppgaver i SITS. Seksjon SITS portefølje er ansvarlig for å optimalisere utviklingsporteføljene. I dette ligger også å følge opp prosjekter og utviklingstiltak, rapportere og analysere porteføljen i sin helhet, samt ressurs-, økonomi- og risikostyring.

Seksjonen skal bidra til å sikre gjennomføring av en optimal helhetlig utviklingsportefølje gjennom de enkelte prosjektene i porteføljen, slik at all informasjon om prosjektporteføljen er tilgjengelig for at SITS kan være en god rådgiver i porteføljestyringsprosessen i Skatteetaten.

Seksjonen søker etter en medarbeider som ønsker å jobbe med oppfølging og leveransestyring inn mot vår Infrastrukturportefølje.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 700 000 – 830 000 kr avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdanning innen administrasjon, økonomi eller IT, gjerne på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
erfaring med planlegging og gjennomføring av IT Infrastrukturprosjekter
erfaring fra store organisasjoner med kompleksitet både ift. teknologi og antall prosjekter
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
personlig egnethet vil bli vektlagt
fordel med erfaring fra kost-nytte analyser
fordel med erfaring med estimering av prosjektkostnader
fordel med erfaring med estimering av varige drift og forvaltningskostnader

Personlige egenskaper

selvgående, men liker også å jobbe i team og samarbeide med andre
analytisk og evner å tenke helhetlig
evner å tenke nytt og liker å drive endringsprosesser
tar ansvar utover eget ansvarsområde
strukturert i sin arbeidstilnærming

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Foss Abrahamsen
Tlf: (+47) 900 83 163

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler