Minoritetsrådgiver - Alta videregående skole

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 250 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2022 ca. 302,5 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i overkant av 7,4 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter en minoritetsrådgiver til en fast stilling ved Alta videregående skole.

IMDis minoritetsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Minoritetsrådgiverne er ansatt og mottar lønn fra IMDi, men har tjenestested ved en skole. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 517600 til kr. 604400) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 604400 til kr. 677000 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 •  Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne.
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn.
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen.
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet.

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skolen, barne- og ungdomsarbeid, flyktningtjeneste, barnevern eller liknende.
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skolen er en fordel.
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel.
 • Førerkort klasse B kan være en fordel. 
 • Flerspråklig kompetanse kan være en fordel.

Annet:

 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver.
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes.
 • Enkelte saker kan kreve oppfølging utover arbeidstid.
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.

Personlige egenskaper

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte.
 • Selvstendig med god pådriver- og gjennomføringsevne.
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppen.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidssted: Alta

Arbeidsgiver:
avdeling MR og forebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Skoleveien 15
9510 Alta

Kontaktperson:
Anne Marte Stifjeld
Tlf: 45850003

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler