Minoritetsrådgiver - Bleiker VGS, Asker

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2022 ca. 350 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca 11,6 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter minoritetsrådgiver til stilling som for tiden er utplassert ved Bleiker videregående skole i Asker.

IMDis minoritetsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning ogoppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Minoritetsrådgiverne er ansatt og mottar lønn fra IMDi, men har tjenestested ved en skole. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi harpersonalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen.

Vi tilbyr

  Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 526 100 til kr. 636  700 brutto pr år) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 604.400 til kr. 677 000 brutto pr år).
  Fleksibel arbeidstid
  Medlemskap i Statens pensjonskasse

   

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet  

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skole, barne- og ungdomsarbeid, barnevern flyktningtjeneste eller liknende
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skole er en fordel
 • Erfaring fra foreldresamarbeid er en fordel
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel

Annet:

 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes
 • Noe arbeid utenom ordinær arbeidstid må medregnes
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.

Personlige egenskaper

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte 
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppen 
 • Selvstendig med gode pådriver- og gjennomføringsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.02.2023

Arbeidssted: Asker

Arbeidsgiver:
avdeling MR og forebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Brages vei 1
1387 Asker

Kontaktperson:
Elisabeth Grøtteland
Tlf: 95141442

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler