Minoritetsrådgivere Oslo

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter seks minoritetsrådgivere til faste stillinger i Oslo. De seks minoritetsrådgiverne vil utplasseres på Bjørnholt, Etterstad, Kuben (2 stillinger), Hersleb og Stovner videregående skoler.  Vi ber om at du presiserer i søknaden hvilke av disse skolene du foretrekker å jobbe ved. 

IMDis minoritetsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 431.900 til kr. 594.300) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 543.500 til kr. 615.800 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • IMDi er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv)
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skolen, barne- og ungdomsarbeid, flyktningtjeneste, barnevern eller liknende.
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skolen er en fordel
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel 

Annet:

 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet
 • Flerspråklig kompetanse kan være en fordel
 • Førerkort klasse B kan være en fordel 

Personlige egenskaper

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte
 • Selvstendig med god pådriver- og gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppen 
   

Personlig egnethet vil bli vektlagt.    

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.09.2021

Arbeidsgiver:
avdeling MR og forebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
0152

Kontaktperson:
Kristin Bach Skaset
Tlf: 90196667

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler