Mottaksoppfølger og kontraktsforvalter

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Trives du med en variert arbeidshverdag og ønsker å bruke kompetansen din på et viktig samfunnsoppdrag som har innvirkning på enkelt menneskers livssituasjon? Da er stillingen som mottaksoppfølger og kontrakstsforvalter i UDI jobben for deg. Hos oss blir du en del av en organisasjon i utvikling, som har et dynamisk og tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og stort engasjement.  

Regionkontoret på Gjøvik er en del av Mottak- og returprosessen i UDI. Vi er en beredskapsorganisasjon og migrasjonssvingningene har direkte effekt på vårt arbeid ved at vi har ansvaret for innkvartering av asylsøkere. Regionstrukturen med fem regionkontor er sentralt for beredskapen og for å ivareta de lokale samarbeidspartnerne. Som mottaksoppfølger og kontraktsforvalter blir du en del av denne beredskapen, og en sentral oppgave i stillingen er å bidra inn i opp- og nedskalering av mottaksplasser på både operativt og strategisk nivå. Du kommer til å samhandle med blant vertskommuner, statsforvalter og andre etater som eksempelvis helse og politi, der en av dine oppgaver blir å fremme sektoransvar og mottaksbeboers tilgang til rettigheter de har krav på i henhold til lovverket. 

UDI drifter ikke mottakene selv. Vi setter driften ut på anbud og inngår avtaler med driftsoperatører. Det er din oppgave å følge opp de inngåtte kontraktene for å kvalitetssikre at driften er i tråd med kravene vi stiller. Du kommer til å samarbeide tett med leder og saksbehandlere på regionkontoret, samt være en del av tverrfaglige team på tvers av regionene og UDI. 

Mottak og retur har også ansvaret for assistert retur og for arbeidet med å forberede bosetting til kommuner. Alle mottak utfører oppgaver disse oppgavene og du vil også få retur- og bosettingsoppgaver ved behov.  

Vi er opptatt av læring og kontinuerlig forbedring for å sørge for god økonomiforvaltning, internkontroll og gode tjenester til brukerne våre. Det er viktig for oss at du bidrar inn i videreutviklingen av tjenesten vår.  

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag
 • Fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver 1364 i lønnsspennet 630 000 – 730 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Bare kandidater som søker via WebCruiter, blir vurderte for stillingen. Du må fylle ut WebCruiters CV- og søknadsfelt selv om du velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg. Du må hente vedlegg fra vitnemålsportalen i søknadsprosessen i WebCruiter. Ved utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Nokut. 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • utdanning på mastergradsnivå. Gjerne innen et relevant fagfelt som jus, økonomi eller samfunnsvitenskapelige fag. Utdanning på bachelornivå med relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende mastergrad. 
 • erfaring med kontraktsforvalting  
 • kunnskap om offentlig forvaltning  
 • god digital forståelse, gjerne erfaring med Office 365 
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • førerkort  

Det er ønskelig med: 

 • erfaring med veiledning og saksbehandling 
 • erfaring med offentlige anskaffelser 
 • erfaring fra analyse-, utredning- strategi og regelverksarbeid 
 • erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring  

Personlige egenskaper

 • Du identifiserer deg med UDI sine kjerneverdier: Menneskeverd, profesjonalitet og helhet 
 • Du er analytisk, strukturert og god til å prioritere.   
 • Du er selvstendig, løsningsorientert og evner å se ting i sammenheng 
 • Du er en lagspiller som har svært gode samarbeidsevner og er dyktig på å bygge relasjoner  
 • Du er god på å formidle fag og komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte  
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives i et dynamisk arbeidsmiljø med mange arbeidsoppgaver parallelt.   

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.12.2022

Arbeidssted: Gjøvik

Arbeidsgiver:
UDI
Storgata 10
2815 Gjøvik

Kontaktperson:
Siv Hanne Frydenlund Kjelstrup
Tlf: 93280007

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler