.Net utvikler

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Om stillingen
Arbeidstilsynet har utviklet en portefølje av fagsystemer for å understøtte kjernevirksomheten. Utviklingen vil videre foregå med stor brukerpåvirkning, og du som får tilbud om denne stillingen må ha evne til forstå brukerønsker og å omsette disse i gode brukervennlige applikasjoner.

Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Nå leter vi etter en engasjert IKT-medarbeider, som skal bidra som utvikler.net for interne og eksterne brukere.

Arbeidstilsynet tilbyr deg en arbeidshverdag i en selvstendig rolle med mye frihet under ansvar. Du vil få faglige utfordringer, dykke ned i problemer og løse disse. Du vil få et eller flere ansvarsområder du kan fordype deg i og bli fagekspert innen. For eksempel satser Arbeidstilsynet mer på skytjenester framover og de har et ønske om å styrke dette ytterligere. I denne stillingen vil det være store muligheter for utvikling på sikt, men du må også like å gjøre andre oppgaver som tilfaller avdelingen. Arbeidstilsynet vil hjelpe deg i videreutvikling i faget gjennom god opplæring, oppfølging og ekstern kursing. Du vil samarbeide tett med 22 andre kollegaer i et åpent kontorlandskap. 

Vi tilbyr

En spennende stilling som .Net utvikler som gir muligheter for utvikling på sikt gjennom god opplæring, oppfølging og utfordrende oppgaver og et samhold med gode kollegaer.
Stillingen lønnes som rådgiver, stillingskode 1434, i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for
stillingen ligger i spennet 450.000 - 550.000. Lønnsfastsettelse etter vurdering av kvalifikasjoner.
Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
Staten har gode pensjons- og velferdsordninger. Vi følger Statens særavtale om fleksibel arbeidstid. 
Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.

Annen informasjon 

Arbeidstilsynet er en IA-virksomhet og det er naturlig for oss å tilrettelegge på arbeidsplassen. Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse og Arbeidstilsynets arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet.

Stillingen er en del av statens traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Den som ansettes må delta i traineeprogrammet som er et obligatorisk medarbeiderutviklingsprogram. Det forutsettes at du som søker har full eller tilnærmet full arbeidsevne gitt tilrettelegging på arbeidsplassen, og er kvalifisert til å delta i virksomhetenes oppgaveløsning. Stillingen er midlertidig for en periode på ca 2 år. Vi ønsker deg velkommen til å søke.

Ønsker du å vite mer om traineeprogrammet kan du lese mer på Difi.no   

Hør og se mer om Arbeidstilsynet

Kvalifikasjoner

Relevant utdannelse – minimum bachelorgrad
Erfaring og/eller kunnskap om C#/.NET
Erfaring og/eller kunnskap med enhetstesting er en fordel
Det er ønskelig at du har erfaring og/eller kunnskap om en eller flere av underliggende punkter:
Smidige metoder som Scrum, Kanban, prototyping, testdrevet utvikling og kontinuerlig integrasjon
Domenedrevet design (DDD)
ASP.NET MCV, jQuery/JavaScript
Windows Communication Foundation (WCF)
NHibernate eller en annen Object Relational Mapper (ORM)
Modellering i UML
SQL (spørringer/views og datamodellering)

Personlige egenskaper

Dine personlige egenskaper vil være minst like viktig som dine kvalifikasjoner. Som person er du god på relasjonsbygging og samhandling på tvers av avdelinger og fag. Du er opptatt av kvalitet i leveransen og tar ansvar, er løsningsorientert og kan være en pådriver. Du innehar gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, og har en evne til å arbeide selvstendig og strukturert. I tillegg har du evne til å ta initiativ og være proaktiv, samt at du har evne til å takle endringer og omstillinger. Du har lysten på å lære og dele kunnskap med dine kollegaer.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Prinsens gt. 1, Statens Hus
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler