.NET-utviklere

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

UDI søker 10 .NET-utviklere

Vil du være med i vår digitaliseringssatsing?
DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er UDIs IT-avdeling og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.
 
Et av de største satsingsområdene vi jobber med nå er å skape IT-løsninger for fremtiden som knytter sammen og moderniserer utlendingsforvaltningen. Målet er å kunne tilby sammenhengende og brukervennlige tjenester for å sikre lovlig, regulert innvandring til Norge.
 
Løsningene vi utvikler skal sette brukeren i sentrum og være enkle å bruke, også for mennesker som møter norsk forvaltning for første gang. Samtidig skal vi bygge saksbehandlingsløsninger som gir beslutningsstøtte, delautomatisering og kortere behandlingstid, samt dele og gjenbruke informasjon i helhetlige løsninger som binder sammen offentlig forvaltning.
 
Vedlikehold- og utviklingsoppgaver har fram til nå blitt satt ut til eksterne leverandører. UDI har nå revidert strategien og vi starter derfor med rekruttering av inntil 10 .NET-utviklere for å bygge opp intern kompetanse med langsiktige ressurser. Hos oss vil du få en unik mulighet til å være med på å forme et in-housemiljø for IT-utvikling. For deg som begynner hos oss nå betyr det at du blir med på å legge premissene for hvordan UDI skal jobbe med utvikling.

 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Muligheten til å forme et in-house utviklermiljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer 
 • Innflytelse på produktutviklingen av nye og eksisterende systemer 
 • Personlig utvikling da vi har ulike teknologier og team som du kan få jobbe med 
 • Fantastiske kollegaer som jobber mot et felles mål 
 • Helt nye og moderne lokaler på Helsfyr – Valle View
 • Betalt overtid
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Sommertid/vintertid
 • Mobil arbeidsplass 
 • Lønn etter statens regulativ som ingeniør (kode 1275) eller overingeniør (kode 1087) i lønnsspennet kr. 600 000 – kr.1 000 000 brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring

Du er velkommen!
Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen IT. Bachelorgrad eller mastergrad, og ønskelig med minimum to års relevant arbeidserfaring. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med .NET-utvikling
 • Erfaring fra smidig utviklingsmetodikk som Scrum og Kanban
 • Kjennskap til utvikling med Azure som skyplattform
 • Kjennskap til tjenesteutvikling
 • Meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra utvikling av komplekse systemer
 • Relevante sertifiseringer vil bli vektlagt

Personer som ansettes må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i henhold til Sikkerhetsloven.

Attester/vitnemål må legges inn i Webcruiter sammen med søknaden, helst via lenke til Vitnemålsportalen. Utdanning fra utlandet må være godkjent av NOKUT. Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert for stillingene. Du må fylle ut Webcruiters CV og søknadsfelt selv om du velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg. 

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsevner, og du må klare å formidle faget ditt til personer uten teknologikompetanse
 • Du trives med både teamarbeid og samarbeid på tvers av hele bredden av ansatte i en organisasjon
 • Du er proaktiv og løsningsorientert
 • Du er strukturert og ryddig både i og utenfor kode
 • Du ser muligheter istedenfor begrensninger
 • Du er en lagspiller som setter pris på å bli spurt om råd og veileder gjerne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.01.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten 11
0663 Oslo

Kontaktperson:
Shahbaz C. Yaqub
Tlf: 932 08 277

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler