Norsk helsenett søker etter en målrettet og ansvarlig systemingeniør.

Norsk Helsenett SF er nasjonal tjenesteleverandør med en sentral rolle i digitaliseringen av den norske helse- og omsorgssektoren. Vår samfunnsviktige funksjon har blitt tydeliggjort i den pågående pandemikrisen, der våre leveranser bidrar til at våre kunder kan ivareta sitt beredskaps- og behandlingsansvar.

Divisjon for applikasjons- og plattformtjenester skal levere sentrale infrastruktur- og applikasjonskomponenter til helsesektoren. Divisjonen er i ferd med å etablere en hybrid skyløsning for helsesektoren, og skal tilby verdiøkende tjenester på toppen av denne. Målet er å tilby en moderne driftsplattform til helsesektoren. 
I denne divisjonen finner vi avdeling infrastrukturtjenester, og her ønsker vi å styrke vår kompetanse og leveringsevne innen lastbalansering. Til dette trenger vi flere kloke entusiaster, og vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til å levere sikre og stabile tjenester til sektoren.  
I dag består fagteamet for lastbalansering av sju engasjerte medarbeidere. Her er det god kultur for å dele kompetanse og erfaring. Dette er et sterkt tverrfaglig lag, der flere teammedlemmer også er involvert i andre driftsteam.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Arbeidsoppgaver

I lastbalanseringsteamet drifter vi en viktig del av Norsk helsenetts høytilgjengelige nettverksinfrastruktur som knytter Helse-Norge sammen.
Du vil bidra til å sikre tilgjengelighet på kritiske nasjonale tjenester som blant annet Helsenorge og e-resept samt sikre tilgjengelig infrastruktur for alle våre kunder i helse og omsorgssektoren. 

Hos oss får du blant annet jobbe med: 

 • drift av lastbalanserere i NHN sitt miljø på ulike lokasjoner
 • interne og eksterne prosjekterutvikling av driftsrutiner gjennom scripting og automasjon
 • prosesser som Change og Incident

NHN tar i større grad bruk skytjenester, noe som gir store muligheter og spennende utfordringer. Vi vil i større grad prioritere automasjon siden vi stadig ønsker å jobbe mer effektivt og fremtidsrettet. Etter hvert som du blir bedre kjent med oppgavene til driftsteamet ditt, vil det være mulighet for å ha roller i flere team, avhengig av interesse og kompetanse. Driftsteam lastbalansering jobber i stor grad selvstendig, hvor alle tar ansvar for oppgavene som tilfaller teamet. I stillingen får du jobbe tett med dine nærmeste medarbeidere, men også med andre infrastrukturteam innenfor eksempelvis nettverk, stamnett, sky og plattform. 

Kvalifikasjoner
 • Fagbrev eller høyere utdannelse innen IKT
 • Grunnleggende nettverksforståelse (OSI-modellen, VLAN, ruting)
 • Forståelse av web-teknologi (http, SSL-sertifikat)  

Videre er det ønskelig om du har kjennskap til ett eller flere av følgende punkter:

 • Lastbalanserings-teknologi ( F5 Big-IP, Netscaler)
 • Kjennskap til Linux-kommandolinjen Scripting (Bash, Python, el.l.)
 • Automasjon (Ansible, Terraform, el.l.)
 • Proxy
 • Sertifikat/PKI
 • Software-definerte nettverk
 • Nettverkssikkerhet
 • Erfaring med sky-teknologi (Azure og AWS)
 • Brannmur-/nettverksdrift
   

Du får opplæring i våre driftsrutiner og systemer. Interesse, nysgjerrighet og relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse. Har du teknisk breddekompetanse og interesse for nettverksteknologi? Da vil vi gjerne å høre fra deg!

Vi ønsker oss en kollega som er: 
 • løsningsorientert når det gjelder å forbedre og optimalisere eksisterende rutiner
 • innstilt på å bidra i daglige gjøremål
 • god til å samarbeide, og bidrar aktivt til å gjøre andre gode
 • ansvarlig og selvgående
 • strukturert
 • fleksibel og endringsvillig
 • analytisk, forutseende og dyktig på feilsøkingser muligheter for forbedringer og kommer med løsningsforslag
 • god til å kommunisere, både norsk muntlig og skriftlig, tillegg til at du kan lese og forstå engelsk systemdokumentasjon
Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten. Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje. Vi har konkurransedyktige betingelser og kan blant annet tilby deg en god pensjonsordning i KLP og gode forsikringsvilkår i DNB. Vi sitter i åpent kontorlandskap i moderne lokaler i Trondheim med gode fasiliteter på huset. 

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Kontaktinfo: Torgeir Skjeldnes, fungerende seksjonsleder tlf.: 98699761 eller Birgithe Tømmervold, HR-rådgiver tlf.: 99551693

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 700 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 14.02.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Torgeir Skjeldnes, fungerende seksjonsleder
Tlf: 98699761

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler