Norsk statistikk skal ha høy kvalitet og stadig bli bedre. Vil du bidra?

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Seksjon for metoder søker medarbeider for å styrke arbeidet med kvalitetssikring av offisiell statistikk. Seksjonen har ansvar for utvikling og bruk av statistiske metoder i SSB, og for SSBs sentrale kvalitetsarbeid. SSB har et ansvar for kvalitet i egen statistikkproduksjon og hos andre produsenter av all offisiell statistikk. Dette er et arbeid vi nå vil styrke.

Vi søker etter deg som vil delta i kvalitetsteamet vårt. Stillingen skal bidra til å utvikle kvalitetsarbeidet i SSB og hos andre produsenter av offisiell statistikk. Du vil blant annet oppsøke statistikkprodusenter for å gjennomgå statistiske produksjonsprosesser, fremme orientering mot brukerbehovene, rapportere avvik fra kvalitetskrav, foreslå tiltak som retter opp avvikene og dokumentere arbeidet. Du skal også jobbe med å utvikle og implementere metoder for å måle kvalitet. Vi ønsker at du er systematisk og analytisk, og du har lyst til å jobbe med utvikling og forbedring av statistikkproduksjon. Du må være interessert i offisiell statistikk og ha et engasjement for SSBs samfunnsoppdrag og for kvalitetsarbeid.

Målet med kvalitetsarbeidet er å sikre kvalitet i offisiell statistikk, slik at den tilfredsstiller krav fra eksisterende og nye brukere. Kvalitetskravene er formulert i statistikkloven og arbeidet bygger på Retningslinjer for europeisk statistikk fra Eurostat. SSB samarbeider med internasjonale organisasjoner og statistikkinstitusjoner i andre land om kvalitetsarbeid.

Du kan lese mer om offisiell statistikk og nasjonalt program for offisiell statistikk på ssb.no.


Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr 478 300 - 790 100  etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert.
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Muligheter for internasjonalt samarbeid 
 • Trivelige lokaler i Kongsvinger med parkeringsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontorordning 
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Utdanning som er relevant for å analysere statistiske produksjonsprosesser, for eksempel utdanning innen statistikk, matematikk, prosesskontroll eller som revisor
 • Utdanning på mastergradsnivå. God og relevant arbeidserfaring kan kompensere utdanningskravet.
 • Evne til å sette deg inn i kompliserte statistiske produksjonsprosesser
 • Sterke analytiske evner
 • Kompetanse i kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • Programmeringskompetanse, helst i R eller Python
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra statistikkproduksjon og/eller revisjon
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid og/eller forbedringsarbeid i produksjonsprosesser
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring fra prosjektarbeid og smidigmetodikk
 • Erfaring med bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • Erfaring med å sette deg inn i ny teknologi og programvare
 • Erfaring med å programmere, helst i R eller Python

Personlige egenskaper

Du har:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og du trives med å jobbe i team
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • En analytisk innstilling, og du liker utfordringer
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling.
 • Evne til å arbeide strukturert, effektivt og resultatorientert.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.12.2022

Arbeidssted: Kongsvinger

Arbeidsgiver:
Avdeling for metodeutvikling og datainnsamling, Statistisk sentralbyrå
Otervegen 23
2211 Kongsvinger

Kontaktperson:
Xeni Kristine Dimakos
Tlf: 41628602

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler