NVE søker en klimaengasjert medarbeider til vannkraftsaker

NVEs konsesjonsavdeling v/seksjon for ny vannkraft har ledig ett- års vikariat for behandling av vannkraftsaker.

På seksjonen jobber vi med å avveie fordeler og ulemper mot hverandre i nye vannkraftprosjekter. Vi vurderer hydrologi, biologisk mangfold, samfunnsnytte og klima, for å nevne noen av de mange temaene vi er innom i løpet av en saksbehandling.

Vi trenger en medarbeider som kan hjelpe til med å gjøre disse avveiningene og bidra til at vi kan få frem flere gode vannkraftprosjekter som gir fornybar energi til samfunnet. Du som får jobben, vil få mulighet til å være med å gjøre beslutninger som vil være av betydning for at vannkraftanlegg blir realisert eller ikke.

Har du en naturfaglig bakgrunn så vil du ha stor glede og nytte av den. Samtidig vil du lære mye om andre fagfelt som er nødvendig for å kunne gjøre gode avveininger mellom ulike allmenne interesser som blir berørt av en vassdragsutbygging og de positive samfunnsnyttige sidene.

Vi trenger en skriveglad og strukturert medarbeider med naturfaglig bakgrunn. Om du i tillegg liker å være ute, ha kontakt med andre folk og evner å veie ulike interesser mot hverandre så tror vi dette kan være stillingen for deg.

Seksjon for ny vannkraft består for tiden av 8 medarbeidere med variert naturfaglig bakgrunn. Her er det rik anledning til å få brukt den faglige kunnskapen du besitter, og vi har høy kompetanse på mange fagfelt som er av betydning for de vassdragsfaglige hensyn vi skal ivareta.

Seksjonen er sentral med tanke på å få frem mer fornybar energi samtidig som vi skal ta hensyn til verdifulle naturmiljø og arter. Om du mener du kan være med å bidra inn mot dette, imøteser vi en spennende og velbegrunnet søknad fra deg.

Konsesjonsavdelingen i NVE består av omtrent 60 medarbeidere fordelt på en liten stab, og fem fagseksjoner. Avdelingen behandler konsesjonssaker og andre konsesjonsmessige forhold innenfor vassdrags- og energispørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av søknader innen vannkraftsaker
 • Oppgaver knyttet til planendringer for gitte konsesjoner, endringer i anlegg som er i drift og nye prosjekter som skal gjennom høring, befaring og vedtaksskriving.
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, anslagsvis inntil 10 befaringsdager, og kanskje noe møtevirksomhet i tillegg.
 • Stillingen innebærer mye kontakt med kommuner og annen offentlig forvaltning i tillegg til interesseorganisasjoner.
 • NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk, miljøfaglig eller naturfaglig utdanning fra universitet eller høgskole
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller energisektoren er en fordel, men nyutdannede og søkere med annen erfaring vil i høyeste grad bli vurdert
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning
 • Førerkort klasse B
 • Søkere må ha fysikk til å gjennomføre befaringer i ulendt terreng
 • Har du gode IT-kunnskaper er det en fordel

Personlige egenskaper

 • God evne til å kommunisere med øvrige parter
 • Evne til å veie ulike interesser opp mot hverandre
 • Faglig sterk
 • Utadvendt og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Rom for personlig utvikling
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor vassdragsforvaltning
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 450 000 – kr 550 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver ev avdelings-/overingeniør (1408/1434/1085/1087). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål elektronisk. Attester tas med til eventuelt intervju.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktinfo: Øystein Grundt, seksjonssjef tlf.: 901 98 216, Brit Haugen, seniorrådgiver tlf.: 412 11 773 eller Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt tlf.: 22 95 98 62

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 23.02.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE

Kontaktperson:
Øystein Grundt, seksjonssjef
Tlf: 901 98 216

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler