Nytenkende dataanalytiker til spennende finansgruppe på HamarI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Fokusområder på Hamar søker nytenkende dataanalytiker til en nyopprettet stilling. Stillingen vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering.

Seksjonen har ansvar for prioriterte risikoer innen finansområdet, og det er derfor fordel med erfaring fra og/eller interesse for arbeid med finansområdet. Skatteetaten vil fremover motta stadig flere finansielle opplysninger fra både inn- og utland, og analyse og strukturering av dette datamaterialet vil inngå i arbeidsoppgavene.

Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet. Kontorplass i Oslo deler av tiden kan evt. tilbys.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 – 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  

Kontorsted er Hamar, med mulighet for å arbeide i Oslo deler av tiden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå innen matematikk, statistikk, IT eller tekniske fag. Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT 
 • må ha gode kunnskaper innen ett eller flere av vidt bruke programmeringsspråk som SQL, Python, C , Java eller tilsvarende  
 • må ha god kunnskap om systematisering og fremstilling av data i Excel 
 • må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk   
 • fordel med kunnskaper om forskjellige finansielle instrumenter og finansmarkedene, herunder transaksjoner i finansielle instrumenter på så vel norske som utenlandske handelsplasser

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • strukturert og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger  
 • analytisk og evne til å tenke overordnet  
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde 
 • evne til å jobbe selvstendig og å være nytenkende 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Svein Godager
Tlf: 481 56 469

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler