Nytenkende finansanalytiker til spennende finansmiljø i OsloI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Fokusområder i Oslo søker nytenkende finansanalytiker til en nyopprettet stilling. Stillingen vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering.

Seksjonen har ansvar for prioriterte risikoer innen finansområdet, og det er derfor nødvendig med erfaring fra, og/eller interesse for arbeid med finansområdet. Skatteetaten vil fremover motta stadig flere finansielle opplysninger fra både inn- og utland. Datamaterialet vil blant annet inneholde transaksjonsdata og krever derfor god innsikt i forskjellige finansielle instrumenter. Analyse og strukturering av dette datamaterialet vil inngå i arbeidsoppgavene. Stillingen vil også innebære arbeid med andre skattemessige problemstillinger innen finans.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 – kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen finans fra universitet eller høgskole på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT   
 • må ha erfaring og gode kunnskaper innen databasehåndtering og evne til å sammenstille data fra ulike kilder for analyseformål 
 • må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk  
 • må ha kunnskaper om forskjellige finansielle instrumenter og finansmarkedene, herunder transaksjoner i finansielle instrumenter på så vel norske som utenlandske handelsplasser 
 • bør ha gode kunnskaper innen SQL, Excel og evt. andre dataverktøy for sammenstilling og analyse

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • strukturert og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger  
 • analytisk og evne til å tenke overordnet  
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområdet 
 • evne til å jobbe selvstendig og å være nytenkende 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Roger Kjos
Tlf: 936 51 206

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler