Nytenkende og analytiske økonomer eller revisorer til finansmiljø i Haugesund

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Skatteetaten i Haugesund søker nytenkende og analytiske revisorer eller økonomer til to spennende stillinger. Stillingene vil inngå i
Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har
grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv
virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens
til enhver tid prioriterte risikoer.

Finansmiljøet i Haugesund har et samlet ansvar for aksjonærregisteret som er et landsdekkende register som inneholder informasjon om selskapshendelser og aksjetransaksjoner i alle norske og noen utenlandske aksjeselskaper, og benyttes til manuell og maskinell saksbehandling. Arbeid med risikoer knyttet til beskatning av aksjeinvesteringer, herunder resultat av aksjerealisasjoner, utbytte og aksjonærlån, formue, skatteinsentivordningen og aksjesparekonto, samt påse pliktig årlig innrapportering til aksjonærregisteret vil stå sentralt i arbeidet. Tre grupper ved skattekontoret i Haugesund samarbeider tett om dette ansvarsområdet.    
 
Analytisk tankesett og erfaring med risikobasert kontrollmetodikk vil være nyttig i stillingene.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 440 000 - 550 000 eller som seniorrådgiver (kode1364) fra kr 550 000 til kr 650 000, eller som skatterevisor (kode 1223) fra kr 440 000 - 550 000 eller som spesialrevisor (1224) fra kr 550 000 til 650 000, avhengig av kvalifikasjoner. For stilling som skatterevisor eller spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå innen økonomi/revisjon
 • bør kunne demonstrere interesse i fagene skatterett, selskapsrett, statistikk og analyse
 • høy teknisk/digital kompetanse og god systemforståelse
 • ønskelig med interesse og/eller erfaring med kjøp og salg av aksjer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • er endrings-/utviklingsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammevilkår 
 • evne til å lære seg flere IT system  
 • evne til å sette seg inn i kompliserte problemstillinger og tenke helhetlig 
 • engasjert, effektiv og ivrig 
 • tar ansvar for egen læring og utvikling

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.10.2019

Arbeidssted: Haugesund

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Karmsundgata 192
5527 Haugesund

Kontaktperson:
Mette Bredsten Kvalevåg
Tlf: 940 22 940

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler