Nytenkende og analytiske økonomer eller revisorer til spennende finansgruppe på Lillehammer

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Skatteetaten på Lillehammer søker to nytenkende og analytiske revisorer eller økonomer til to spennende stillinger. Stillingene
vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i
Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv
virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til
enhver tid prioriterte risikoer.

Risikoene vil endre seg i takt med
samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering. Seksjonen har ansvar for prioriterte risikoer innen finansområdet. Ved oppstart vil ulike problemstillinger knyttet til personlig aksjonær
og investering/aksjer være hovedarbeidsområde, og det er derfor nødvendig med
erfaring fra, og/eller interesse for arbeid med selskapstransaksjoner, verdivurdering,
nærståendeproblematikk mv. Prioriterte risikoer kan over tid endres med utviklingen
i risikobilde. Analytisk tankesett og erfaring med risikobasert
kontrollmetodikk vil være nyttig i stillingene.

Vi er i dag 13 personer i seksjonen på Lillehammer, som skal styrkes til 15. Du vil jobbe tverrfaglig, og inngå i et godt faglig og sosialt
miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger               

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller spesialrevisor (kode 1224) fra kr 600 000 til kr
750 000 avhengig av kvalifikasjoner. For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.  

De første seks månedene regnes som
prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen økonomi/revisjon på masternivå eller tilsvarende
 • alternativt utdanning på bachelornivå i kombinasjon med svært relevant erfaring
 • minst 3 års erfaring innen arbeid med regnskap, revisjon, eller skattemessige problemstillinger
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • ønskelig med god kompetanse og interesse for finansrelaterte temaer
 •  for en av stillingene er det ønskelig med gode kunnskaper innen SQL, Excel og evt. andre dataverktøy for
  sammenstilling og analyse

Personlige egenskaper

 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • kunne ta et fagansvar innen spesifikke prioriterte risikoområder eller utviklingsansvar for utvikling av nye arbeidsmetoder og virkemiddelbruk 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape engasjement 
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne      
 • strukturert og fleksibel  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.10.2019

Arbeidssted: Lillehammer

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Kontaktperson:
Einar Amsrud
Tlf: 957 59 987

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler