Nyutdannet jurist? Vi har tre ledige midlertidige stillingerI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Sekretariatet for den landsdekkende Skatteklagenemnda ble etablert med virkning fra 1. juli 2016. 

Sekretariatet er administrativt underlagt Skattedirektoratet, men er faglig uavhengig på samme måte som Skatteklagenemnda. Sekretariatet skal foreta en ny og objektiv vurdering av klager for så å fremme innstillinger for nemnda. Målsettingen er å ivareta den skattepliktiges rettssikkerhet. Vi holder til i nye moderne lokaler i Stavanger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. 

Vi søker personer som vil bli en del av en gruppe dyktige jurister og økonomer med forskjellig skatte- og avgiftsfaglig bakgrunn. Vi søker etter deg som har interesse for skatte- og avgiftsrett og som ønsker å utvikle deg selv i et av de sterkeste fagmiljøene i landet. Sekretariatet utreder klagesaker og skattefaglige spørsmål innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal selskapsbeskatning, personskatt og merverdiavgift m.m.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • Grundig opplæring
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og stort fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene er av 12 måneders varighet og lønnes som skattejurist (kode 1413) kr 517 200. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap
 • Gode akademiske resultater blir vektlagt
 • Meget god skriftlig framstillingsevne
 • Interesse for skatte- og avgiftsrett

Personlige egenskaper

 • Evne til å planlegge, strukturere og organisere ditt arbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å kombinere grundighet og effektivitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.01.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Sekretariatet for Skatteklagenemnda
Forusparken 2
4031 Stavanger

Kontaktperson:
Grete Dahle
Tlf: 940 37 525

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler