Nyutdannet revisor eller økonom

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Til skattekontoret i Førde ser vi etter en ny kollega

Hos oss jobber vi med prioriterte risikoområder for å sikre riktig skatt og avgift. Vår avdeling benytter alle tilgjengelige virkemidler fra veiledning, tung kontroll og regelverksutvikling for å oppnå dette. Den operative risikohåndteringen skjer i tett samarbeid med øvrige avdelinger i divisjonen og andre divisjoner. Vi er både jurister, revisorer, økonomer, analytikere og prosjektledere som jobber direkte med risikoområdene.

Du trenger ikke være flink til alt, men vi leter etter deg som:

  • har god regnskapsforståelse
  • kan behandle store datamengder
  • har gode digitale ferdigheter
  • gode samarbeidsevner og motiverer og engasjerer menneskene rundt deg
  • du har mot og gjennomføringsevne

Vi oppfordrer deg som er nyutdannet til å søke.

Vi tilbyr

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som Skatterevisor/Rådgiver med en årslønn mellom kr 550 000 - kr 750 000 avhengig av kvalifikasjonene dine. De første seks månedene regnes som prøvetid.

For stilling som revisor, må du ha minimum karakter C i følgende fire emner: Skatterett, Rettslære, Revisjonsteori og –metode, samt årsregnskap/god regnskapsskikk. 

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med
både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse.
Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge
arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved
internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 500 årsverk.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Kvalifikasjoner

  • du har master- eller bachelorgrad innen økonomi, revisjon eller regnskap. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT.
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.02.2023

Arbeidssted: Førde

Arbeidsgiver:
Innsats, fokusområder
Hafstadvegen 21
6800 Førde

Kontaktperson:
Atle Halvorsen
Tlf: 913 77 911

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler