O365 Infrastruktur administrator

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
UDI-IT har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å digitalisere virksomheten. 

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte, og er inndelt i fem seksjoner – Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. Drifts-, vedlikeholds- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres av avdelingens medarbeidere. 

UDI har etablert flere tjenester i skyen de siste 3 årene, både egenutviklede og leverandørspesifikke. Eksempler er www.udi.no (Azure), UDIs arbeidsplattform (Office 365), intranett (O365), Tolke-booking (Azure), selvregistreringsløsning for asylsøkere (Azure), ElasticSearch (AWS), og er i gang med flere innovasjonsaktiviteter der planen er å etablere nye tjenester i skyen. Målet er å ta i bruk muligheter som ligger i en skybasert hverdag der dette gir gevinster både for brukere og virksomheten.   

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at Utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. UDI har også etablert et eget program for modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet. 

Vi søker etter en dyktig og strukturert administrator som har god kunnskap og erfaring med styring av Microsoft sine skyprodukter i en hybrid infrastruktur. Du vil få ansvar for administrering og operasjonalisering av skyinfrastrukturen, sikre stabil og effektiv drift i en hybrid infrastruktur, i samarbeid med interne ressurser i UDI-IT og vår driftsleverandør. 

Du må ha evne til å drive frem, formidle, evaluere og etablere relevante arbeidsprosesser slik at hele Brukerstøtte i UDI er optimalt rettet mot vår hovedoppgave; nemlig effektiv brukerstøtte til alle. Du må ha evnen til å jobbe strukturert og bidra til at UDI gjør riktige tekniske og taktiske valg.  

UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som O365 administrator vil du få en sentral rolle i å bidra til at UDI har en stabil og sikker skyinfrastruktur, samt at UDI tar i bruk ny funksjonalitet på en trygg måte.

Vi forventer at du bidrar med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan anvende nye løsninger til å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt. 

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg! Du vil få ansvar for å etablere forvaltningsrutiner og sikre optimal utnyttelse av skyinfrastrukturen, gjennom interne ressurser og vår eksterne driftsleverandør

Vi tilbyr

En unik mulighet til å være med på å bygge innovativ og fremtidsrettet arkitektur 
En rolle som du i stor grad vil være med på å påvirke og utvikle 
Stillingene blir lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn kr 500 000 – 750 000 avhengig av erfaring og bakgrunn. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse 
Mulighet for trening i arbeidstiden 
Betalt overtid 
Fem uker ferie og fleksitidsordning 
UDI er en IA-virksomhet 
Flott kantineordning og hyggelig kaffebar  

Vi oppfordrer både nyutdannede og seniorressurser til å søke. 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor søkere som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han eller hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Personen vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. 
Inngående kjennskap til Office 365/Exchange/SharePoint/OneDrive/Active Directory/Intune
Erfaring fra drift/administrasjon av Azure AD og andre relevante skytjenester
Kjennskap til Microsoft Dynamics 365 portefølje
Gode evner og erfaring med feilsøking og problemløsning
Inngående kjennskap til PowerShell og kompetanse til å utføre endringer via PowerShell
Det er en fordel om du har erfaring med rammeverk som ITIL, TOGAF, COBIT  
Dokumentert erfaring med og forvaltning av skybaserte tjenester 
Kunne ta frem beslutningsforslag, sikre forankring av disse i avdelingen 
Evnen til å koordinere og gjennomføre IT-relaterte endringer på en effektiv og målrettet måte i UDI og med UDIs IT-leverandører.  
God kunnskap om de muligheter som ligger hos skyleverandører 
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk  
Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
Like å drive igjennom endringer og oppnå resultater
Gjennomføre planarbeid teknologisk for nye/endrede UDI løsninger i skyen for å sikre riktig forankring og beslutninger i UDIs ledelse.   
Trives med å styre og faglig lede ressurser, og finne gode løsninger i tett samarbeid med medarbeidere, kunder og leverandører 
Nysgjerrig på nye trender og kunne formidle dette 
Være løsningsorientert og selvdreven 
Kunne samarbeide med mange aktører for å finne de beste løsningene  
Evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag 

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 24.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for elektronisk forvaltning (UDI-IT)
0032 Oslo

Kontaktperson:
Kenneth Glesnes
Tlf: 917 99 981

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler