Økonom eller revisor - MVA

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du økonomisk utdannelse, noe relevant erfaring og ønsker å jobbe i Skatteetaten med kontor i Kristiansund? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!

Vi søker en medarbeider med god fagkompetanse, som er læringssøkende og en lagspiller til vårt kontor i Kristiansund.  Gruppen har et landsdekke ansvar for  kompensasjonsordningen for merverdiavgift (MVA) samt meldingsbehandling for alle offentlige virksomheter.

Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig samarbeid mellom revisorer, økonomer og jurister, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og betyr fokus på en helhetlig tenking ut mot virksomheter. Gruppen er organisert i divisjon Brukerdialog, avdeling Innland.

Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål og arbeidet vil bestå av både veiledning, informasjon og kontroll. 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi ber om at vitnemål / karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 420 000 – kr 540 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) kr 525 000 - 650 000, eller spesialrevisor (kode1224)  470 000 - 650 000 , avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du må ha høyere utdanning som økonom eller revisor på bachelor eller master nivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • det er en fordel med flere års relevant erfaring 
 • erfaring innen veiledning og / eller informasjonsarbeid er ønskelig
 • erfaring innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel 
 • erfaring eller kjennskap til kommunal regnskapsføring og juridiske fag er en fordel 
 • digitale ferdigheter og erfaring med å håndtere store datamengder er ønskelig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevne 
 • nysgjerrig, analytisk og løsningsorientert
 • evne til å ta initiativ, planlegge og strukturere arbeidet
 • beslutningsdyktig
 • positiv bidragsyter til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team     

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.06.2019

Arbeidssted: Kristiansund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Industriveien 7
6517 Kristiansund

Kontaktperson:
Eli Lossius Grødal
Tlf: 415 11 790

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler