Økonom eller revisor - selskap

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du utdannet revisor eller økonom?

Kristiansund skattekontor leter etter deg som vil jobbe med forhåndsfastsetting av upersonlige selskap, ordinær fastsetting og kontroll  på selskapsområdet.

Kristiansund skattekontor består av totalt 35 medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vi er samlokalisert med skatteoppkreveren slik at vi er til sammen 43 medarbeidere som jobber i helt nye og moderne lokaler. Du vil jobbe i en gruppe bestående av 14 dyktige og innovative medarbeidere som deltar aktivt i etatens utviklings- og forbedringsarbeid?

 Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 420 000 – kr 540 000 eller seniorrådgiver(kode 1364) kr 525 000 - 650 000, eller spesialrevisor (kode 1224) kr  470 000 - 650 000 , avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • revisorutdanning på master eller bachelornivå eller Skatteetatens revisorlinje eller annen relevant utdannelse innen fagområdet økonomi på minimum bachelornivå.
 • Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert og evne til å tenke nytt 
 • gode evner til å uttrykke deg muntlig og skriftlig
 • jobber strukturert og selvstendig
 • har høy arbeidskapasitet og leveranseevne 
 • tenker helhetlig og tar initiativ  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Kristiansund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Industriveien 7
6517 Kristiansund

Kontaktperson:
Vibeke Løvaas Nyland
Tlf: 909 45 988

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler