Økonom (førstekonsulent/seniorrådgiver)

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Avdelingen gir råd om utformingen av den økonomiske politikken, herunder statsbudsjettet og kommuneøkonomien. Avdelingen har blant annet ansvar for langsiktige analyser av offentlige finanser, finansielle makroanalyser, rammeverket for pengepolitikken og departementets arbeid med arbeidsmarkedet og internasjonalt økonomisk samarbeid.

Økonomiavdelingen har to ledige vikariater for økonomer.

I den ene stillingen er arbeidsoppgavene innrettet mot bruken av statsbudsjettet i den økonomiske politikken, herunder analyser av finanspolitikken, forholdet til det finanspolitiske rammeverket (handlingsregelen) og langsiktige analyser av norsk økonomi og statsfinansene.

I den andre stillingen er arbeidsoppgavene innrettet mot koblingen mellom det finansielle systemet og makroøkonomien, herunder analyser av boligmarkedet og husholdningenes gjeld.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være makroøkonomiske analyser, utvikling av og arbeid med økonomiske modeller, bidrag til nasjonalbudsjettet, samt å bistå politisk ledelse med utredninger og foredrag. De som ansettes må ha sterke analytiske evner og gode kunnskaper om makroøkonomi. Erfaring vil telle positivt med i vurderingen, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

I tillegg stiller vi krav om:

  • svært gode resultater fra utdanning i økonomi med fordypning i samfunnsøkonomi på mastergradsnivå eller høyere
  • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode kommunikasjonsevner på engelsk
  • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

  • krevende arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø
  • sterk faglig utvikling
  • nærhet til politiske beslutninger
  • et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø

Lønn kr 430 000-kr 650 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknaden merkes med referansenr 21/18. Søknadsfrist 3. august 2018.

Ta kontakt med avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud (22244466/97406043) eller underdirektør Kristin Solberg-Watle (22244576/93055373) for nærmere opplysninger. 

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant departementets medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov.

Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Merk konvolutten med referansenummeret til stillingen og send til Finansdepartementet, Økonomiavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Søknadsfrist: 03.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Per Mathis Kongsrud, avdelingsdirektør
Tlf: 22244466/97406043

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler