Økonom - næringsbeskatning (rådgiver/seniorrådgiver)

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter en samfunnsengasjert økonom til forebyggingsgruppen i Drammen.

Skatteetaten er i endring og ønsker å være mer i forkant. Skatteetaten skal derfor gjennom proaktiv veiledning og utvikling av digitale løsninger for publikum og næringsliv gjøre det enklere for brukerne å handle riktig. Vi skal gjennom markedspåvirkning og tidlig dialog drive holdningsskapende og forebyggende arbeid for å sikre økt etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene i samfunnet.

Avdeling brukerkontakt skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne ved å veilede, informere og sikre tidligere
avklaringer. Avdelingen har 6 seksjoner, hvorav den ene seksjonen er "forebygging".
En av gruppene innenfor forebygging ligger i Drammen og har nå et spesielt
fokus på næring.

Vi ønsker å styrke denne gruppen med økonomi- og regnskapskompetanse og
kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende
arbeidsmiljø.

Stillingen er nyopprettet og du får mulighet til å være med å utvikle og forme stillingens innhold.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse rådgiver (kode 1434), eventuelt seniorrådgiver (kode 1364, ) fra kr 420 000 – kr 700 000 avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på bachelornivå innenfor økonomi og regnskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig  godt 

Personlige egenskaper

 • Du identifiserer deg med våre verdier - Profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • Du involverer deg og deler med andre 
 • Du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • Du er fleksibel, og trives i et miljø med høyt tempo og stort spenn i oppgaver 
 • Du er løsningsorientert og tenker helhet, både for bruker og Skatteetaten
 • Du er endringsvillig, nytenkende og liker å tilegne deg ny kunnskap
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Divisjon Brukerdialog, Avdeling Brukerkontakt, Skatteetaten
Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen

Kontaktperson:
Birgitte Heigård
Tlf: 418 08 399

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler