Økonom/revisor med interesse og engasjement for skatt

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

I Skatteetaten jobbes det kontinuerlig med å automatisere og digitalisere dagens manuelle prosesser. Vi søker etter to personer til gruppen vår i Kristiansund, som kan være med å videreutvikle måten vi jobber på.

Skatteetaten i Kristiansund holder til i nye og moderne lokaler, med kort avstand til kollektivtransport og gode parkeringsmuligheter. Vi er et kontor som i dag består av tre ulike grupper, med til sammen cirka 32 ansatte.

Hva går jobben ut på?
Avdeling Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp spesielle områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Du blir en av flere rådgivere som behandler skattemeldinger og foretar kontrollarbeid på avviklede selskap. Arbeidet krever stor grad av nøyaktighet og effektivitet, det er derfor viktig å kunne sette seg inn i rutiner og retningslinjer. Du vil også arbeide med annet arbeid innen selskapsområdet på skatt.

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, strukturert og er en lagspiller. Vårens eksamenskandidater kan også søke. Tilsetting krever bestått eksamen.

Du er en som trives i et miljø med høye krav til leveranser og frister, og du liker å arbeide i team, dele kunnskap og støtte dine kollegaer på veien til gruppens mål. Har du de rette forutsetningene, og identifiserer deg med Skatteetaten sine verdier; profesjonell, imøtekommende og nytenkende, håper vi å høre fra deg!

Ønsker du å bli bedre kjent med oss og arbeidsdagen vår?
Hvis du blir innkalt til intervju, får du mulighet til "omvendt referanseintervju" med noen av våre ansatte. Da kan du finne ut mer om hvordan det er å jobbe i vår gruppe.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid i henhold til Skatteetatens gjeldende regelverk.

Du vil få lønn som rådgiver, seniorrådgiver, skatterevisor eller spesialrevisor fra kr 500 000 - 700 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene: revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.

Vi har forenklet søknadsprosessen:
Du trenger ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev. Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du kan, har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen. Har du allerede en CV, kan du laste den opp som vedlegg sammen med dine vitnemål/karakterutskrifter og attester.

Vitnemål/karakterutskrifter og attester må lastes opp som vedlegg for at du skal bli vurdert for stillingen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelorgrad innen økonomi, regnskap eller juridiske fag, skatt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Du har god digital kompetanse og liker å lære nye digitale verktøy.

Det er ønskelig, men ikke et krav, at du også har:

 • erfaring som controller, regnskapsfører eller revisor
 • erfaring innen skatteforvaltningsrett og/eller skatterett
 • erfaring med kontrollarbeid
 • erfaring fra offentlig eller privat saksbehandling
 • erfaring fra forbedringsarbeid 
 • god kunnskap i Excel

Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT

Personlige egenskaper

 • Du er en lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er strukturert.
 • Du har gode analytiske egenskaper.
 • Du er utviklingsorientert og tar ansvar, også ut over eget ansvarsområde.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.06.2022

Arbeidssted: Kristiansund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog Innland, Skatteetaten
Industriveien 7
6517 Kristiansund

Kontaktperson:
Torunn Helen Sæther
TorunnHelen.Saether@skatteetaten.no
Tlf: 456 03 929

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler