Økonom - vikariat

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Vikariatet er fram til 28. januar 2021 i en gruppe som er en del av et stort landsdekkende utenlandsmiljø. Gruppen har ansvar for behandling av nordmenn med utenlandsforhold og utlendinger med arbeidsforhold i Norge. Gruppen har landsdekkende ansvar for artistbeskatning og kildeskatt på lønn for utlendinger.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 – kr 500 000.De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • Du  må ha høyere utdanning på bachelornivå, primært innenfor økonomi. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.08.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Dag Løvaas
Tlf: 950 32 370

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler