Økonomidata - Analyse - Næringsliv

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Produksjon og analyse av økonomiske data om norsk næringsliv. -Det er hovedoppgavene til seksjonen som nå søker en ny medarbeider.

Vi jobber med økonomiske data. Det krever at vi har mye kontakt med andre deler av SSB, som er avhengig av leveransene. Stillingen som nå er ledig vil derfor gi gode muligheter for å få bredere innsikt i SSBs virksomhet og aktiviteter.

Seksjonens største statistikkområde skal fremover videreutvikles og legges på ny dataplattform i sky. Viktige oppgaver blir derfor å bidra til effektivisering av produksjonssystemet, i samarbeid med andre fagmiljøer i SSB innen statistikk, IT og metode. Dynamikken i arbeidsoppgavene gir mulighet for selv å kunne påvirke arbeidsdagen etter introduksjonsperioden.

Er du en mulig søker? Da kan du bli en del av SSB og Seksjon for næringslivets strukturer, lokalisert på Kongsvinger. Seksjonen består av 29 medarbeidere med god variasjon i fagbakgrunn, alder, erfaring og egenskaper. Sammen leverer vi viktige økonomiske data til SSB, blant annet nasjonalregnskapet. Vi har også samarbeid med eksterne aktører.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers.
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/rådgiver, kr. 471 300 - 677 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og ulike sosiale aktiviteter
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og god pensjonsordning
 • Hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

 

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen økonomi, regnskap eller statistikk
 • Gode IT-kunnskaper, gjerne kjennskap til eller interesse for programmering
 • God tallforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Interesse for økonomiske forhold og utvikling i norsk næringsliv
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, evne til å dele egen kompetanse med andre vektlegges
 • Du tar initiativ og driver oppgaver og prosjekter fremover
 • Du har en systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Du har evne til nytenkning og omstilling

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.07.2022

Arbeidssted: Kongsvinger

Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Otervegen 23
2211 Kongsvinger

Kontaktperson:
Peder Næs
Tlf: 474 56 597

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler