Økonomidirektør

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Utlendingsdirektoratet (UDI) søker ny økonomidirektør til å lede arbeidet med å videreutvikle den strategiske budsjett- og økonomistyringsfunksjonen i etaten. Utlendingsdirektoratet er en organisasjon i endring med et utfordrende samfunnsoppdrag. Etaten har rundt 900 ansatte, komplekse budsjetter, og er karakterisert av hele tiden å måtte tilpasse seg endringer i rammebetingelsene. UDI har lagt en strategi hvor vi skal kutte ventetider for brukerne, sikre helhetlige migrasjonsløp og forbedre og effektivisere prosesser.

Økonomidirektøren leder Budsjett- og økonomienheten, som er styrket betydelig de seneste årene, og i dag har elleve medarbeidere. Enheten har ansvaret for direktoratets budsjettarbeid, herunder budsjettdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet og de interne budsjettprosessene, og er sentral i styringen av etaten. Arbeidet med å utvikle økonomi- og budsjettfunksjon vil også fremover være en viktig oppgave, med fokus på økonomiske analyser, samfunnsøkonomiske utredninger, risikostyring og internkontroll. Enheten er en sentral premissgiver for strategi og styring av etaten, herunder å bidra til å sikre bedre flyt i våre saksprosesser og effektivisering. Økonomidirektøren arbeider tett opp mot direktøren og toppledergruppen i UDI, og rapporterer til avdelingsdirektøren i Analyse- og utviklingsavdelingen.

Analyse- og utviklingsavdelingen har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. Avdelingen har i tillegg til budsjett og økonomi og virksomhetsstyring, ansvar for innkjøp, statistikk og analyse, organisasjonsutvikling, utvikling og formidling av regelverk og praksis, samt internasjonalt samarbeid. Avdelingen består av i overkant av 70 medarbeidere fordelt på seks enheter og en stab. Avdelingen arbeider tett opp mot direktøren og øvrige avdelinger i direktoratet og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Vi søker etter en strukturert og analytisk person med relevant erfaring fra strategisk budsjettarbeid og økonomistyring. Det er viktig at økonomi¬direktøren er god til å lede endringsprosesser, og kan følge opp og videreutvikle en enhet med høyt kompetente medarbeidere. Gode samarbeidsevner er et krav, da enheten jobber tett opp mot alle de øvrige avdelingene i UDI – i tillegg til andre etater i utlendingsforvaltningen og Justis- og beredskapsdepartementet.

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.

Vi tilbyr

en spennende lederstilling i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver
en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
Stillingen plasseres som seksjonssjef (kode 1211). Lønn etter avtale innenfor statens regulativ. Fra lønnen trekkes to prosent trekk til Statens pensjonskasse som sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

I samsvar med offentleglova kan ditt navn bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Høyere økonomisk utdanning på masternivå. Lengre relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
Ledererfaring fra utviklingsprosesser, god til å gjennomføre prosesser
Relevant erfaring med offentlig forvaltning
God kjennskap til statlig budsjettering og økonomistyring
Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen

Personlige egenskaper

Du kan lede, motivere og utvikle dine medarbeidere
Du er effektiv og strukturert, med gode analytiske evner
Du har god systemforståelse, og har evne til å tenke helhetlig og strategisk
Du er endrings- og utviklingsorientert
Du er resultatbevisst, initiativrik og har stor gjennomføringsevne
Du har gode samarbeidsevner og er en samlende person som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Søknadsfrist: 03.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
0032 Oslo

Kontaktperson:
Stephan Mo
Tlf: 901 01 844

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler