Økonomimedarbeider - Regionkontor Sør i Kristiansand 

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Vil du bruke din økonomiske kompetanse for å løse ett viktig samfunnsoppdrag og bidra inn i utviklingen av et spennende fagområde? Du har nå en unik mulighet da vi skal styrke økonomi-, og controller-funksjonen i Mottak og returprosessen og vi søker etter en økonomimedarbeider til vårt Regionkontor i Kristiansand.

Regionkontoret tilhører Mottak og returprosessen som har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av mottak gjennom avtaler med driftsoperatører. Vi utvikler kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensierer mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt at vi sikrer en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet og god kontraktsoppfølging. Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon, og til Mottak og returprosessen som skal dimensjonere mottaksplasser etter behov. I Mottak og retur har vi også ansvar for assistert retur og for bosettingsforholdene.

I Mottak og returprosessen er det rundt 105 faste medarbeidere fordelt på enheter og leveranseteam i Oslo og de fem regionkontorene Bergen, Gjøvik, Kristiansand, Narvik og Trondheim. Regionkontor Sør i Kristiansand har for tiden 14 ansatte. Vi dekker Agder og Vestfold og Telemark. 

Du som tilsettes i denne stillingen vil bli en del av et økonomimiljø som jobber på tvers av Mottak og returprosessen og samarbeider med det sentrale økonomimiljøet i Oslo. Du vil bidra inn i ulike leveranser i ulike tverrfaglige team der det er behov for økonomi kompetanse. 

Arbeid i leveranseteam er nylig innført i UDI og er en del av en organisasjonsutvikling som har som formål å styrke kjerneprosessene og slik skape mer helhetlige tjenester til brukerne våre. Du som medarbeider vil involveres i utviklingsarbeidet.

Vi tilbyr

 • Varierte, utfordrende og arbeidsoppgaver med store utviklingsmuligheter
 • En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspennet kr 500 000 – 630 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemning, "hull i CV-en", nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og har anledning til å trekke søknaden                     

Kvalifikasjoner

 • Økonomioppgaver som fakturahåndtering, bilagshåndtering, refusjonskrav, budsjettering og rapportering
 • Ivareta oppgaver tilknyttet tilskuddsmidler
 • Veilede ansatte i asylmottak på økonomioppgaver og driftsoppgaver
 • Delta i arbeidet med kontraktstyring og kontroll av drift og økonomi i asylmottak
 • Bidra i videreutvikling av økonomiarbeidet i Mottak- og returprosessen
 • Bidra til å sikre god internkontroll
 • Delta inn i digitaliseringsarbeid
 • Delta i enhetens øvrige oppgaver etter behov

Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Personlige egenskaper

 • Utdanning på minimum bachelor-nivå fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis innen økonomi og administrasjon, gjerne med regnskapsfag. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende bachelorgrad.
 • Gode IKT-kunnskaper, spesielt Excel og gjerne med erfaring i bruk av MS Office 365
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring med regnskaps- og fakturasystemer, tilsvarende Agresso, Økonomiinfo og Unit4
 • Erfaring med å arbeide i team med både drifts- og utviklingsoppgaver 
 • Kunnskap om internkontroll
 • Kjennskap til regelverket for økonomistyring i staten 
 • Kjennskap til anskaffelsesregelverket
 • Erfaring innen innovasjon og forbedringsarbeid 

Vitnemål legges ved søknaden og vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen.no. Dersom du har utdannelse fra utlandet må den være godkjent av NOKUT.
Attester som du ønsker å legge ved må inn i portalen med søknad

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidssted: Kristiansand

Arbeidsgiver:
UDI
Skippergata 13
4611 Kristiansand

Kontaktperson:
Elisabeth Myhre Søyland
Tlf: 97786644

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler