Ønsker du å bidra til digitaliseringen av Norge?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker jurist til avdeling Deling, gruppe Samhandling i divisjon Informasjonsforvaltning som ønsker å bidra i digitaliseringen av Norge gjennom effektiv og hensiktsmessig avtaleregulering av Skatteetatens deling av data. Den aktuelle stillingen vil få ansvar for forvaltning av Skatteetatens inngåtte avtaler om deling av data. Det ligger videre til stillingen å delta i etableringen av nye delingssamarbeid, samt videreutvikling av Skatteetatens avtalekonsept for deling. Å identifisere og få avklart rettslige spørsmål knyttet til deling er sentralt for stillingen. Dette gjøres i samarbeid med etatens relevante juridiske miljøer.

Avdeling deling har ansvar for utforming, dokumentasjon, modellering og deling av informasjonen etaten forvalter. Vi samhandler med sentrale offentlige og private aktører. Endringsagendaen er bedre forvaltning, deling og bruk av informasjon. Dette skal bidra til å realisere ambisjonen om 'kun en gang' og skape grunnlag for nye samfunnsnyttige tjenester.

Du vil inngå i gruppen samhandling. Vi er et spisskompetent og tverrfaglig miljø som arbeider med deling av data. Gruppen har i dag 13 medarbeidere, hvor av to stillinger har ansvaret for avtaleregulering av deling.

   

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger.


  Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 700 000 – kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT.
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • erfaring med avtalearbeid knyttet til leveranse av IT-tjenester, helst knyttet til deling av informasjon
 • kunnskaper om personvernrett, forvaltningsrett og avtalerett/kontraktsrett
 • fordel med erfaring med arbeid i stor og kompleks organisasjon
 • fordel med kjennskap til reglene om offentlige anskaffelser
 • fordel med kjennskap til digitalisering i offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er strukturert og jobber selvstendig
 • evne å tenke helhetlig, strategisk og utviklingsorientert
 • løsnings- og resultatorientert
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.11.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Erling Øverland
Tlf: 922 92 571

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler