Ønsker du å bidra til god kundeservice og utvikling av digitale løsninger i helsesektoren?

Norsk helsenett er et IT-selskap som jobber i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi har fått stor tillit i sektoren de siste ti årene og har gjennomgått en betydelig utvikling og fått mange nye oppgaver. Vi har gått fra å være en ren driftsleverandør til å bli en nasjonal tjenesteleverandør hvor vi utvikler, drifter og forvalter sentrale løsninger i sektoren. 

Fremover skal vi bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. Vi skal hjelpe innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vil du være med på denne reisen? 

Vi ser etter deg som drives av god kundeservice og som ønsker å bidra til en tett dialog med våre kunder i kommunen, i rollen som kundeansvarlig.

I dag er vi syv personer som jobber i seksjon kunde og tjeneste for medlemmene, og vi har ansvar for dialog og oppfølging av ulike kunder knyttet til helsenettet. Disse kundene består av alle kommuner, sykehus og andre aktører i helse- og omsorgssektoren, og de bruker helsenettet for sikker informasjonsutveksling digitalt. 
Vi må til enhver tid ha fokus på å leverer verdi til våre kunder og ivareta den gode kundereisen, og dette er et viktig ansvarsområde i rollen som kundeansvarlig. 
Du får bidra til å sikre at tjenestene vi leverer til kommunene er både gode og effektive. For å lykkes med dette må du ha tett dialog med kommunene for å forstå deres behov, og videre kunne kommunisere dette internt. Som kundeansvarlig blir du dermed en viktig ambassadør ut mot brukerne og du vil være kundenes representant i interne diskusjoner. 
Om du brenner for god kundeservice og vil bidra til utvikling av gode digitale løsninger for kommunekunder, oppfordrer vi deg til å søke på stillingen.

Denne annonsen er for deg som ønsker arbeidssted Trondheim. Dersom du ønsker arbeidssted Tromsø så søker du her: https://703000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4348043845?link_source_id=5465334666   

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Hvilke oppgaver vil du få ansvar for? 

I rollen som kundeansvarlig får du mulighet til å bygge og utvikling gode kunderelasjoner, samt oppfølging av større tjenesteleveranser. Du blir en aktivt deltaker på aktuelle arenaer for helsesektoren og kunde- og leverandørsiden, slik at du holder deg oppdatert og er informert om kundenes framtidige behov, og videre ta dette med inni det strategiske arbeidet.

Du vil få en variert arbeidshverdag som i tillegg til kundedialogen kan innebære alt fra å utarbeide tilbud, vedlikehold av dokumentasjon, prosesser og rutiner, til strategiarbeid og prosjektdeltagelse, samt gjennomføring og utarbeidelse av kundemålinger. 

Som en del av et team med dyktige kolleger, har vi fokus på å dele kompetanse, og stillingen vil derfor også innebære at driver kompetansedeling og opplæring , både internt men også eksternt.

Hva slags kompetanse kreves i denne rollen?

Vi forventer at du har god erfaring fra offentlig sektor, eller leveranser til offentlige sektor, og at du har jobbet som kunderådgiver/kam tidligere. 

Dette er en rolle som krever flere års relevant erfaring. Det er ønskelig med relevant utdanning fra høyskole/universitet i  bunn, men dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid kan veie opp for dette.

Du bør ha en god digital kompetanse og forståelse for teknologi, samt være interessert i IKT som fagområdet.

Hvem ønsker vi å ha med på laget? 

Som kundeansvarlig er det viktig at du har god på både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Du evner å se det større bilde og har en strategisk tilnærming, samtidig som at du kan sette deg inn i komplekse produkter og formidle disse til kunden på en enkel måte. Siden du blir et bindeledd mellom kommunene og Norsk helsenett, ser vi etter deg som er opptatt av å yte god service både internt og eksternt, og som trives med å prate med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. 

For at du skal kunne gjøre en god jobb, er det viktig at du er en som ser løsninger, tør å tenke nye tanker og har fokus på læring og forbedring, slik at vi bidrar til utvikling som gir verdi til både kunden og oss. Du er strukturert, har driv og tar ansvar, samtidig som at du ønsker å bidra til å spille dine kolleger god.

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten.
Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje.
Vi har konkurransedyktige betingelser og kan blant annet tilby deg en god pensjonsordning i KLP og gode forsikringsvilkår i DNB. Vi sitter i åpent kontorlandskap i moderne lokaler med gode fasiliteter på huset. 
Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Kontaktinfo: Karianne Olsen, avdelingsdirektør medlemstjenester tlf.: 975 75 744 eller Kristine Reitan Lien, HR-rådgiver tlf.: 994 14 235

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 700 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Karianne Olsen, avdelingsdirektør medlemstjenester
Tlf: 975 75 744

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler