Ønsker du å jobbe bredt med kommunikasjon?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Til divisjon utvikling i Skatteetaten søker vi en engasjert og utviklingsorientert kommunikasjonsrådgiver, som ønsker å være med å ta en
stor og viktig etat videre. Du vil jobbe tett med divisjonsledelsen og vil være
divisjonens kommunikasjonsfaglige rådgiver og ha ansvar for all form
for intern og ekstern kommunikasjon.

Du liker å jobbe bredt innen kommunikasjonsfaget, du er dyktig med
tekst og skreddersyr innhold til ulike målgrupper og digitale kanaler.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger          

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen kommunikasjonsfag eller journalistikk er ønskelig
 • svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • evne til å strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte – tilpasset målgruppe og kanal
 • erfaring med kreativ bruk av digitale kanaler og sosiale medier
 • erfaring med internkommunikasjon og blikk for engasjerende og nyttige temaer for ansatte

Personlige egenskaper

 • kreativ og nysgjerrig 
 • høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • meget gode norskunnskaper
 • gode kunnskaper om digitale kanaler 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.11.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Utvikling, Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Ann Kjersti Kjeia Sletten
annkjerstikjeia.sletten@skatteetaten.no
Tlf: 95865876

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler