Ønsker du å jobbe med modernisering av nettverk i en av Norges mest komplekse infrastrukturer?

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge
nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene
understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Les mer om dette her: www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har stort fagmiljø rundt arkitektur med kompetente
ansatte som brenner for faget sitt.

Digitalisering og nye innovative løsninger i Helse Sør-Øst forutsetter en solid IKT-infrastruktur. Program for standardisering og
IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner HF skal bygge en moderne
og sikker IKT-infrastruktur som møter sykehusenes behov for digitalisering og
innovasjon. For mer informasjon, se her: https://sykehuspartner.no/ny-ikt-infrastruktur

Vi søker etter en erfaren arkitekt som kan ta den ledende rollen innen nettverksarkitektur i Helse Sør-Øst. Området dekker regionale datasenter,
helseforetak, sykehus, kontorer og en rekke mindre lokasjoner, og omfatter
blant annet lokalnett, WAN, datasenter nettverk, sikkerhet, drift og forvaltning.  Innenfor disse område planlegger vi omfattende modernisering.

Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og
forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene
vi har ansvar for.

Stillingen er i utgangspunktet allokert i Oslo, men kan tilsettes ved alle våre lokasjoner. Det må da påregnes en del reiseaktivitet til vårt kontor i Oslo

Vi tilbyr

 • Meget spennende oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling og svært kompetente kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel arbeidsgiver
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.  

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra større komplekse virksomheter, og store og komplekse program og prosjekt innen infrastruktur
 • Erfaring innen kablet og trådløse nett, datasenter, nettverk, WAN og sikkerhet
 • Erfaring med moderne programvaredefinerte nettverksteknologier, forvaltningsarkitekturer, automatisert og orkestrert infrastruktur
 • Kunnskap og erfaring fra moderne produktporteføljer fra ledende leverandører
 • Kjennskap til TOGAF og Archimate

Personlige egenskaper

 • Proaktiv, løsningsorientert og strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig og å lede team
 • Kunne kommunisere med teknisk personell og beslutningstakere, samt fremstille idéer og løsningsforslag visuelt
 • Analytisk med evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Arkitektur, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Roger Bjørgan
Tlf: 93004067

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler