Ønsker du å jobbe med MVA ? Vi søker revisor eller økonom til Innsats på Lillehammer

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Skatteetaten på Lillehammer søker økonom eller revisor til spennende stilling. Stillingen vil inngå i Seksjon 3 i avdeling
Fokusområder. Seksjonen har grupper i Lillehammer, Oslo,
Moss, Drammen, Kristiansand, Bergen og Molde.

Avdeling Fokusområder skal
gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift
innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil endre seg i
takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering.
Lillehammer er blant de skattekontor som har et særlig ansvar for å håndtere
risikoer innenfor merverdiavgiftsområdet.

Vi er i dag 14 medarbeidere i gruppa på Lillehammer og søker nå etter en ny kollega. Du vil jobbe tverrfaglig og inngå i et godt faglig og
sosialt miljø i en seksjon som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller som spesialrevisor (kode 1224) fra kr 550 000 til kr 650
000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan
høyere lønn vurderes.

For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. 

De første seks månedene regnes som prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen økonomi eller revisjon på masternivå eller tilsvarende
 • alternativt utdanning på bachelornivå i kombinasjon med relevant erfaring 
 • god kjennskap til og erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger  
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy og medier  
  

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • utviklings- og løsningsorientert 
 • evne til å tenke nytt og å være kreativ

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.10.2019

Arbeidssted: Lillehammer

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Kontaktperson:
Sigrid Fyksen
Tlf: 45661956

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler