Ønsker du å jobbe med varierte og utfordrende juridiske oppgaver? 

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Trives du med en variert arbeidsdag og ønsker å bruke din juridiske kompetanse på et viktig samfunnsoppdrag som har innvirkning på enkeltmenneskers livssituasjon? Ønsker du en stilling med mulighet for påvirkning og med store utviklingsmuligheter, da er dette stillingen for deg. 

Regionkontoret i Narvik er en del av Mottak- og returprosessen. Dette er prosessen for brukere som har krav på et mottakstilbud og ytelser knyttet til dette. Vi er en beredskapsorganisasjon, og migrasjonssvingningene har direkte effekt på vårt arbeid ved at vi har ansvaret for innkvartering av asylsøkere. Som følge av krigen i Ukraina og de mange ukrainske flyktningene som har kommet til Norge, har UDI fått på plass mange nye mottak. Det har blant annet ført til flere juridiske problemstillinger som må utredes og løftes til Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg har antallet søknader om stønader og ytelser til beboere i mottak økt. Vi har derfor behov for å styrke oss med en fast stilling og en midlertidig stilling med varighet ut 2023, med mulighet for forlengelse.

Som juridisk rådgiver/seniorrådgiver hos oss, blir du en del av et juridisk fagmiljø og får jobbe i tverrfaglige team med erfarne og engasjerte medarbeidere. Du skal utføre saksbehandlingsoppgaver og bidra inn i utviklingen av regelverk og rutiner på et område som er lite lovregulert. Vi har også spennende oppgaver innen kontrakts- og avtalerett.   

Vi tilbyr

Vi har et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Mottak- og returprosessen leverer tjenester knyttet til å sikre at asylsøkere til Norge møtes på en respektfull og god måte og tilrettelegger for rask integrering eller rask retur. Vi har ansvaret for å sikre innkvartering og god flyt gjennom å etablere og følge opp asylmottak i Norge. I tillegg forvalter vi en del tjenester til brukeren, som ytelser, logistikk mellom mottak, oppfølging av beboere med spesielle behov og ordningen for assistert retur til hjemlandet. 

 • Vi er en innovativ virksomhet som legger stor vekt på å utvikle og forbedre alle saksprosessene vi har, gjennom betydelig medarbeiderinvolvering
 • Vi har et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Vi tilbyr gode arbeidsbetingelser som fleksitid, mobil arbeidsplass og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet kr. 500 000 – 730 000 brutto pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent av lønnen blir trukket til Statens pensjonskasse og sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring

Du er velkommen!

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.  

I samsvar med offentleglova kan ditt navn bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

 • kjenner deg igjen i UDIs verdier: Menneskeverd, profesjonalitet og helhet
 • er en lagspiller med svært gode samarbeidsegenskaper
 • er selvstendig, løsningsorientert og ser ting i sammenheng
 • setter deg raskt inn i kompliserte saker og identifiserer kjernen i problemstillingen
 • er strukturert, har stor arbeidskapasitet og trives med mange arbeidsoppgaver parallelt
 • er god til å formidle fag og komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Du som er i ditt siste semester på masterstudiet og som fullfører masteren våren 2023, er også velkommen til å søke  
 • gode digitale ferdigheter
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med saksbehandling fra offentlig forvaltning
 • erfaring med utrednings- og regelverksarbeid
 • erfaring fra systematisk forbedringsarbeid

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. For at vi skal kunne vurdere om du er kvalifisert må du hente vedlegg fra vitnemålsportalen i søknadsprosessen i Webcruiter. Ved utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Nokut.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.02.2023

Arbeidssted: Narvik

Arbeidsgiver:
Vi har to ledige stillinger som juridisk rådgiver/seniorrådgiver ved UDIs Regionkontor i Narvik 
Sleggesvingen 15
8514 Narvik

Kontaktperson:
Veronica Mikkelborg
Tlf: 90040944

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler