Ønsker du å lede CERT i et av Norges største og mest spennende IKT-miljøer?Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Sykehuspartner HF er et av Norges største IKT-selskaper med over 1500 ansatte og spiller en sentral rolle i å nå de ambisiøse målene som Helse Sør-Øst har satt.

Avdeling CERT (Computer Emergency Response Team) gjør tekniske og taktiske analyser av sikkerhetshendelser i hele Helse Sør-Øst. Avdelingen håndterer sikkerhetshendelser for alle regionens helseforetak, og har personell blant annet innenfor områdene nettverksanalyse, skadevareanalyse, samt logganalyse. Vi understøtter også Sykehuspartner HF sine øvrige sikkerhetsmiljø når det er nødvendig, og fungerer som rådgiver i sikkerhetsfaglige saker. Avdelingen samarbeider mye med andre CERT-miljøer, først og fremst i Norge, men også i utlandet.

Vi skal nå bli enda bedre på det vi gjør, og vårt mål er å bli blant de aller beste innen fagområdet i Norge. Stillingen som avdelingsleder er strategisk for sikkerhetsarbeidet i Sykehuspartner HF, og rapporterer direkte til virksomhetsdirektør for IKT-tjenester.

Er du er en leder med sikkerhetsbakgrunn og erfaring med arbeid i CERT eller SOC, eller analyse-/etterforskning av sikkerhetshendelse, og vil du fylle din hverdag med spennende arbeidsoppgaver og understøtte samfunnskritiske tjenester, send oss din søknad i dag.

Vi tilbyr

 • Godt og uformelt arbeidsmiljø i en av Norges største IKT-organisasjoner
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Moderne lokaler sentralt på Skøyen, Oslo 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse fra universitet eller høgskole
 • Erfaring fra tilsvarende type IKT-virksomhet og fagområde (CERT eller SOC), inklusive personalledelse
 • Erfaring med SCRUM og agile arbeidsformer
 • Solid teknisk forståelse som kreves for analyse og håndtering av sikkerhetshendelser
 • Dokumenterte resultater fra ledelse av forbedringsarbeid i større virksomheter
 • Solid kjennskap til Microsoft-teknologi og Linux/Redhat-miljøer
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Utdanningskravet kan unntaksvis fravikes for særlig egnede kandidater    

Personlige egenskaper

 • Selvdreven og tar ansvar for egne resultater
 • Bygger gode nettverk og bruker dem til å levere på oppsatte mål
 • Setter retning og inspirerer ansatte til innsats mot felles mål
 • Tillitsvekkende og trygg samtalepartner og veileder
 • Samarbeider godt med andre, både i og utenfor egen avdeling
 • Deler kunnskap, erfaringer og informasjon med
  andre

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.01.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IKT-Tjenester, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1 d
0275 Oslo

Kontaktperson:
Marte Aasheim Berg
MARTB5@sykehuspartner.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler