Ønsker du å ta ansvar for å videreutvikle Helse Sør-Øst sin Identity & Access Management kompetansemiljø?

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Sykehuspartner vokser og er en av Nordens største IKT-bedrifter! Vil du vokse med oss? 

Vår virksomhet har et viktig samfunnsoppdrag i helse Sør-Øst! Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfylt arbeidshverdag? Vi skal styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor Identity & Access Management (IAM) kompetansemiljø. IAM handler hovedsakelig om optimalisert forvaltning av identiteter og identiteters roller og tilganger i IT-systemer. IAM er derfor også et sentralt begrep innenfor sikkerhet og sikkerhetsrapportering. Har du erfaring, eller ønsker å utvikle sin kompetanse på dette kompetanseområdet? Hvis JA, oppfordrer vi deg til å søke på denne stillingen!

Seksjon Identitet og tilgang er organisert under avdelingen Basistjenester, og hovedvekten av seksjonens tjenester er innenfor fagområdet Identitets- og tilgangsstyring, og består av en rekke IAM-komponenter. IAM er et fagområde i sterk utvikling innenfor Helse Sør-Øst, og du vil være en aktiv bidragsyter i den videre utviklingen av dette området.

Med denne «åpne» utlysningen søker vi tre dyktige mennesker med på laget. Vi er ut etter kompetanse innenfor en eller flere av følgende kompetanseområder: Active Directory (AD) og Azure AD, Federation Services, API Gateway, Privilege Access Management, Multi Factor Authencitation, Identity Management (IdM), katalogtjenester, sertifikathåndtering og F5 Big IP. Arbeidet vil være knyttet til sikker og stabil drift av løsningene, prosjektdeltakelse, samt arbeid knyttet til å etablere og ivareta disse komponentenes integrasjoner mot andre tjenester. Kandidatene som blir valgt gjennom ansettelsesprosessen skal ansettes innen et hovedansvarsområde, derfor er det viktig som en del av søknaden å oppgi hvilken kompetanseområde ønsker du hovedsakelig å jobbe med.

Arbeidssted kan være Hamar, Porsgrunn, Fredrikstad, Grimstad, eller Oslo. (Oppgi i din søknad hvilken lokasjon som er aktuell for deg)   

     

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Fleksibel arbeidstid
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å
ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til
følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Kvalifikasjoner

 • Har fullført relevant høyere utdanning innen IT
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Har interesse og/eller erfaring med IT-sikkerhet
 • Erfaring med en eller flere produkter innenfor Identity & Access Manager (User
  Provisioning, WEB Access Management, SSO, Federation, IdM, PingFederate,
  Microsoft ADFS …)
 • Kjennskap til protokoller som SAML, OAuth, OpenID Connect, SOAP og REST
 • God generell kompetanse på Windows-plattformen og katalogtjenester
 • Erfaring innen scripting er en fordel
 • Snakker flytende et av de nordiske språkene

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Forstå samspill mellom organisasjon og teknologi
 • Proaktiv og løsningsorientert, og deler gjerne kunnskap
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • Forstå behovet for å ivareta informasjonssikkerhet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Identitet og tilgang, Sykehuspartner HF
0275 Oslo

Kontaktperson:
Jens Erik Hægstad
Tlf: 97054778

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler