Ønsker du å ta ansvar for å videreutvikle Helse Sør-Øst sin Identity & Access Management kompetansemiljø?

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Sykehuspartner vokser og er en av Nordens største IKT-bedrifter! Vil du vokse med oss? 

Vår virksomhet har et viktig samfunnsoppdrag i helse Sør-Øst! Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfylt arbeidshverdag? Vi skal styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor Identity & Access Management (IAM) kompetansemiljø. IAM handler hovedsakelig om optimalisert forvaltning av identiteter og identiteters roller og tilganger i IT-systemer. IAM er derfor også et sentralt begrep innenfor sikkerhet og sikkerhetsrapportering. Har du erfaring, eller ønsker å utvikle sin kompetanse på dette kompetanseområdet? Hvis JA, oppfordrer vi deg til å søke på denne stillingen!

Seksjon Identitet og tilgang er organisert under avdelingen Basistjenester, og hovedvekten av seksjonens tjenester er innenfor fagområdet Identitets- og tilgangsstyring, og består av en rekke IAM-komponenter. IAM er et fagområde i sterk utvikling innenfor Helse Sør-Øst, og du vil være en aktiv bidragsyter i den videre utviklingen av dette området.

Med denne utlysningen er vi ut etter kompetanse innenfor følgende kompetanseområder: Active Directory (AD), Azure AD, Katalogtjenester og Identity Management (IdM). Arbeidet vil være knyttet til sikker og stabil drift av løsningene, prosjektdeltakelse, samt arbeid knyttet til å etablere og ivareta disse komponentenes integrasjoner mot andre tjenester.

Arbeidssted kan være Hamar, Porsgrunn, Fredrikstad, Grimstad, eller Oslo. Oppgi i din søknad hvilken lokasjon som er aktuell for deg  

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Kvalifikasjoner

 • Har fullført relevant høyere utdanning innen IT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • God kjennskap til Windows Server
 • God kjennskap til Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Certificate Services (AD CS), Active Directory Federation Services (ADFS), Azure Active
 • Directory (Azure AD) og Identity Management (IdM)
 • God forståelse for IT infrastruktur
 • Kjennskap til protokoller som SAML, OAuth, OpenID Connect, SOAP og REST
 • God generell kompetanse på Windows-plattformen og katalogtjenester
 • God kjennskap og erfaring med Powershell og automatisering er en fordel
 • Har interesse og/eller erfaring med IT-sikkerhet
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Forstå samspill mellom organisasjon og teknologi
 • Proaktiv og løsningsorientert, og deler gjerne kunnskap
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • Forstå behovet for å ivareta informasjonssikkerhet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Identitet og tilgang, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Goran Balic
Tlf: 95769163

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler