Ønsker du å være med å videreutvikle vår organisasjon i et spennende fagmiljø og i en virksomhet som vil gjennomgå store endringer de nærmeste årene? Vi søker avdelingsleder organisasjonsutvikling.Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


HR i Sykehuspartner ivaretar hele spekteret av oppgaver innenfor HR-feltet i
organisasjonen og består av 18 medarbeidere fordelt på to avdelinger, hvorav
avdeling for organisasjonsutvikling har seks medarbeidere. Avdelingen har
ansvar for å bistå direktører og øvrige linjeledere i
organisasjonsutviklings­prosesser, strategi- og målprosesser samt å bidra i
utvikling og implementering av systemer for kompetanseutvikling, lederutvikling
og lederopplæring. Støtte i forbedringsarbeid og rådgivning til ledere kommer i
tillegg.

Da vår nåværende avdelingsleder går til nye utfordringer utenfor organisasjonen, søker
vi en leder som sammen med HR direktør kan bidra til videreutvikling av
avdelingen og Sykehuspartner HF. Vi søker en avdelingsleder som har erfaring med å bruke
organisasjonsutvikling som virkemiddel for å nå strategiske mål og drive endringsprosesser i komplekse organisasjoner. Vår fremtidige avdelingsleder må
kunne jobbe strategisk og være resultatorientert. Du må evne å se muligheter
både i egen avdeling og i hele virksomheten og jobbe aktivt for at
OU-avdelingen opprettholder en sterk posisjon i strategisk og operativt
OU-arbeid. Likeledes må du kunne skape samarbeidsrelasjoner og tillit internt i egen avdeling og med andre avdelinger. Som
person må du være serviceinnstilt og tilgjengelig for ledere og medarbeidere.

Arbeidssted vil være Oslo og Drammen. 

Vi tilbyr

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Operativ ledererfaring
 • Høyskole / universitetsutdannelse på masternivå vektlegges, men erfaring kan kompensere for
  noe formalkompetanse. 
 • Svært god kompetanse og dokumentert erfaring innen endringsledelse, forbedringsarbeid og organisasjonsutvikling (metode)
 • Kompetanse i utarbeidelse og bruk av HR-analyser
 • Erfaring fra ledelses og OU-arbeid i IKT-virksomheter vektlegges
 • Kunnskap om helsesektoren  er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid i IKT/digitalisering

Personlige egenskaper

 • Analytisk anlagt 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge tillit og relasjoner
 • Interessert og nysgjerrig
 • Resultatorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.01.2020

Arbeidsgiver:
HR Stab, Sykehuspartner HF
0275

Kontaktperson:
Siv Halvorsen
Tlf: 97735570

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler