Operativ utviklingsleder (Scrum Master)

 

Norsk helsenett er et IT-selskap som jobber i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi har fått stor tillit i sektoren de siste ti årene og har gjennomgått en betydelig utvikling og fått mange nye oppgaver. Vi har gått fra å være en ren driftsleverandør til å bli en nasjonal tjenesteleverandør hvor vi utvikler, drifter og forvalter sentrale løsninger i sektoren. Fremover skal vi bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. Vi skal hjelpe innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse.

Seksjon e-resept er i dag et stort fag- og utviklermiljø i Norsk helsenett og vi trenger flere dyktige medarbeidere. Vi forvalter og utvikler e-resept, som er en nasjonal samhandlingsløsning og som i dag brukes nesten over alt i helsetjenesten. E-reseptløsningen reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern.

Vi utvikler også en ny sentral tjeneste for forskrivning av legemidler samtidig som at Norsk helsenett bistår i utprøvingen av Pasientens legemiddelliste. Mer informasjon om e-resept, utvikling av nye tjenester og prosjekter innen legemiddelområdet finner du på nhn.no. Brenner du for dette fagområdet og ønsker å bidra til økt kvalitet og sikker pasientbehandling i helsetjenesten, håper vi å høre fra deg!

Vi søker en entusiastisk utviklingsleder (Scrum Master) som brenner for smidig utvikling og har praktisk erfaring med Scrum-metodikken. Du vil få ansvar for å etablere et nytt team, og utvikle dette til å bli et effektivt og selvstendig team som samarbeider godt med andre. I tillegg til utviklingsteamet skal du også  jobbe tett sammen med produkteier, leveranseansvarlig, andre utviklingsteam og fagpersoner.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver

 • Etablere arbeidsprosesser og rutiner i henhold til smidig-metodikk
 • Sørge for kontinuerlig forbedring av utviklingsprosessen
 • Veilede, støtte og utvikle teamet
 • Sikre at teamet jobber effektivt og selvstendig, og at kapasiteten utnyttes på en god og effektiv måte
 • Ansvar for ressursstyring internt i utviklingsteamet
 • Sørge for å adressere og fjerne eventuelle hindringer
 • Sikre effektiv gjennomføring av relevante scrum-møter, bl.a. daily scrum, review og retrospektive
 • Ansvar for å administrere sprinter, herunder at sprintmål er tydelige og at sprint board er oppdatert 
 • Bistå med å estimere teamkapasitet og vedlikehold av produktkøen, bl.a. omfangsestimater
 • Planlegge hver sprint i henhold til prioriteringer og kapasitet i teamet
 • Være seksjonens kompetanseansvarlige for smidig utvikling

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen og stillingens innhold blir utviklet over tid. 

Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglede formalkompetanse
 • Minst tre års dokumentert erfaring som Scrum Master eller utviklingsleder i smidige team
 • Sertifisering som Scrum Master eller tilsvarende smidig sertifisering
 • Praktisk erfaring med ulike smidige metoder, bl.a. Scrum og kanban
 • Erfaring med prosessforbedring, omfangsestimering og ressursstyring
 • God teknisk forståelse
 • Erfaring med planleggings- og samhandlingsverktøy som f.eks. Jira og Confluence
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig   

I tillegg er det ønskelig med ett eller flere av følgende:

 • Erfaring med å utvikle smidige team bestående av interne og eksterne utviklingsressurser
 • Kjennskap og interesse for smidige rammeverk, f.eks. team topologies, cynefin
 • Erfaring med å integrere sikkerhet og test i utviklingsmetodikken
 • Praktisk erfaring med å planlegge og følge opp sprintaktiviteter i Jira
 • Kjennskap til og praktisk erfaring med bruk av Azure DevOps services
 • Kjennskap og erfaring med leanverktøy som bl.a. problemløsning og verdistrømsanalyser
 • Erfaring fra store og komplekse utviklingsprosjekter/IT-systemer
 • Kjennskap til eller erfaring med nasjonale e-helseløsninger

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er strukturert, selvdreven og initiativrik, og med god helhetsforståelse for prosjekt og forvalting av IKT-løsninger. Du er teamorientert og motiveres av å oppnå forbedringer i samarbeid med andre og med å jobbe i tverrfaglige team. Du er god til å skape relasjoner, bygge team, og få til samarbeid på tvers. I tillegg er du flink til å prioritere, håndterer utfordringer og har stor gjennomføringsevne.

Du liker å holde deg faglig oppdatert på smidige metoder og ønsker å bidra med ditt faglige engasjement. Du motiveres av å bidra til den digitale utviklingen i helsesektoren og ønsker å utvikle deg selv og de rundt deg for å nå være mål.

Norsk helsenett har en rekke produktteam med tilsvarende roller som du kan trekke på og utveksle erfaringer med. Våre løsninger er primært basert på Microsoft-teknologi. Vi er i ferd med å implementere DevOps som metodikk og kultur, og utviklingsteamene består både av utviklings- og driftsressurser.

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten.

Vi kan tilby deg:

 • Spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje.
 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, hvor du får mulighet til å utvikle din kompetanse og jobbe i et miljø med høyt faglig nivå
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Gode ordninger som fleksitid, 7,5 timers arbeidsdag, og gode pensjons -og forsikringsordninger i KLP og DNB
 • Et åpent kontorlandskap i moderne lokaler med gode fasiliteter på huset. 
 • En jobb med mening, samfunnsoppdraget er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe i Norsk helsenett

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Kari Jørgensen, seksjonsleder e-resept
Tlf: 99007861

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler