Opptatt av flom og god på GIS og systematisk arbeid? Vi trenger deg som vil jobbe med farekartlegging!

Vi ønsker oss en dyktig ingeniør/sivilingeniør/naturviter med god kompetanse på geografiske informasjonssystemer (GIS), gjerne kombinert med erfaring innen vassdragshydraulikk og/eller flomkartlegging.
 
Du vil bruke kompetansen din til å fremskaffe og publisere naturfaredata som grunnlag for avdelingens arbeid med flom og skred. Du vil være intern ressurs for dine fagområder i hele NVE. NVE både gjennomfører farekartlegging i egenregi og mottar farekartlegging fra eksterne som skal inn i våre nasjonale databaser. Her vil du være en viktig brikke for å sikre at vi til slutt viser data med god kvalitet. Det kan også være aktuelt å delta i prosjekter med gjennomføring av flomfarekartlegging NVE gjør i egenregi. NVE har en viktig rolle i å veilede kommunene, gjerne på kommunesamlinger. En del av arbeidstiden vil derfor dreie seg om faglig bistand og veiledning til direktoratets utadrettede enheter. Vi søker deg som er god på å formidle og kommunisere tekniske problemstillinger og løsninger på en lettfattelig og pedagogisk måte.

Seksjon for flom, overvann og miljø er en kunnskapsbank i NVE for våre fagområder. Vi har det koordinerende ansvar for NVEs farekartlegging. NVEs arbeid med overvann er lagt til vår seksjon og vi har en viktig rolle i koordinering av vassdragsmiljøfaget i NVE. Vi har et overordnet ansvar for å koordinere og styre en rekke prosesser hvor tverrfaglighet i hele NVE er en forutsetning. Seksjonen er aktiv i FOU-arbeid og har et ansvar for både intern og ekstern formidling av våre fag.
Seksjonens medarbeidere sitter spredt rundt i landet på våre regionkontorer og på vårt hovedkontor i Oslo. Vi ønsker primært å styrke det eksisterende GIS-miljøet i Oslo, men et av våre regionkontorer kan også være aktuelt. 

Arbeidsoppgaver

 • Være fagressurs og prosjektleder innen følgende områder: Teknisk metodeutvikling, GIS, mottak, kvalitetskontroll og publisering av skred- og flomfaredata
 • Bistå seksjonen i gjennomføring av flomfarekartlegging, videreutvikling av aktsomhetskart for flom.
 • Bistå i arbeid med veiledere innen sikkerhet mot flom.
 • Være en ressurs og gi råd/veiledning til interne prosesser på arealplan og sikring
 • Bistå i formidling av avdelingens arbeid eksternt gjennom å. holde kurs, workshops og foredrag.
 • Andre oppgaver knyttet til NVEs arbeid med å kartlegge flom- og skredfare
 • Nettverksbygging
 • Delta i tverrfaglige FoU-oppgaver
 • Jobben vil innebære en del reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Sivilingeniør/M.Sc. fortrinnsvis innenfor områdene naturvitenskap, vassdragsteknikk eller vassdragshydraulikk.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring med geografiske informasjonssystemer (GIS).
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk eller et nordisk språk.
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget.
 • Førerkort klasse B.

Ønskelig/fordelaktig:

 • Erfaring med prosjektledelse/oppdragsledelse.
 • Kunnskap om flom og skred.
 • Erfaring med vassdragsteknisk modellering.
 • Erfaring med skripting/koding i R, Python, Julia eller tilsvarende høynivåspråk.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, ser muligheter og tar initiativ.
 • Du trives med en kombinasjon av arbeid ute i felt og på kontor.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert.
 • Du liker å samarbeide med andre.
 • Du er fleksibel og innstilt på å yte ekstra ved behov.

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen gir betydelig mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Du får mulighet til å bidra til et tryggere samfunn i fremtidens klima.
 • Vår seksjon har et sterkt tverrfaglig miljø. Vi bygger en kunnskapsorganisasjon, hvor dine kolleger er fageksperter innen miljø, GIS, overvann og flom.
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor GIS og farekartlegging.
 • I NVE er det et mål å arbeide på tvers av enheter. Du vil derfor utvikle fagområdet sammen med dyktige kolleger i andre seksjoner og avdelinger.
 • Du vil få stor kontaktflate, både internt og eksternt.
 • Kontorsted Oslo har flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken.
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag, og trening i arbeidstiden.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 850 000 i stillingskode (1085/1087/1181) avdelings/over/senioringeniør etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. 
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).   

Kontaktinfo: Kari Svelle Reistad, seksjonssjef tlf.: 916 26 268, Amund Frogner Borge, fagkoordinator tlf.: 464 28 060 eller Christina Wachter, HR-kontakt tlf.: 920 65 215

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 12.12.2021

Arbeidssted: Oslo, Trondheim, Tønsberg, Narvik, Førde, Hamar

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Kari Svelle Reistad, seksjonssjef
Tlf: 916 26 268

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler