Oracle DBA/Applikasjonsdrift

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Denne stillingen er for å bidra med tverrfaglig drift rundt databaser og applikasjoner i en stor portefølje som driftes mellom miljøene i Mo i Rana og Grimstad.
Det er høyt fokus på å profesjonalisere våre driftsleveranser og videreutvikling av virksomhetskritiske systemer. Fokus for stillingen er å bidra til fortsatt stabil drift og arbeide med kontinuerlig forbedring, utvikling og konsolidering av systemer.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som overingeniør/rådgiver (kode 1087/1434) eller senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/1364) fra kr 550 000 – kr 680 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse på bachelornivå innen IT. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
erfaring fra arbeid med Oracle databasedrift
erfaring med sentralisert drift
solid teknisk erfaring fra drift av applikasjoner, primært java
god kjennskap til Linux/UNIX
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

erfaring med Weblogic server med både Forms og ADF
erfaring og kunnskap om deployment av Java på Weblogic
erfaring med overvåkingsverktøy
erfaring med integrasjoner i komplekse verdikjeder
erfaring og kunnskap om deployment av Java på Weblogic
erfaring med å jobbe i tverrrfaglig team
fordel med kunnskap om ITIL
utviklererfaring og kjennskap til kontainerteknologi

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
selvstendig og tar initiativ
strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 03.02.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
IT
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana

Kontaktperson:
Vegard Skaret
Tlf: 975 29 245

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler